سیاست نوآوری: چیستی، چرایی و چگونگی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

کارشناس ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

سیاست گذاران، طی سه دهۀ گذشته، بیش از پیش به نقش نوآوری در عملکرد اقتصادی و حل مسائل پیش آمده (مانند مسائل آب و هوایی) علاقه مند شده اند. این دیدگاه که سیاست گذاری در حمایت از نوآوری مؤثر است، در سال های اخیر فراگیر شده و اصطلاح سیاست نوآوری به طور معمول به کار رفته است. این مقاله، با تمرکزی خاص بر تعریف سیاست نوآوری (چیستی آن)، بنیادهای نظری آن (چرا سیاست نوآوری نیاز است) و همچنین چگونگی طراحی، پیاده سازی و حکمرانیِ سیاست نوآوری، سهم این حوزۀ به سرعت در حال ارتقا از سیاست عمومی را مد نظر قرار می دهد. سیاست نوآوری یکی از حوزه های سیاست عمومی است که به سرعت در حال رشد و ارتقا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation Policy: What, Why, and How

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Sadeghikia
چکیده [English]

During the last two to three decades policy-makers have increasingly became concerned about the role of innovation for economic performance and, more recently, for the solution of challenges that arise (such as the climate challenge). The view that policy may have a role in supporting innovation has become widespread, and the term innovation policy has become commonly used. This paper takes stock of this rapidly growing area of public policy, with particular focus on the definition of innovation policy (what it is); theoretical rationales (why innovation policy is needed); and how innovation policy is designed, implemented, and governed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Innovation System
  • Innovation Policy
منابع:
Arnold, E. (2004). “Evaluation Research and Innovation Policy: A Systems World Needs Systems Evaluations”. Research Evaluation, 13(1), 3-17.  
Arrow, K. (1962). “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Innovation”, in Nelson R. R. (ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity. Princeton: Princeton University Press, p. 609-625.
Arthur, W.B. (1994). Increasing Returns and Path Dependency in the Economy. The University of Michigan Press, Ann Arbor.
Bach. L. and Matt, M. (2005). “From Economic Foundations to S & T Policy Tools: a Comparative Analysis of the Dominant Paradigms”, in P. Llerena and M. Matt (eds.), Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice, Heidelberg: Springer, p 17-46.
Benaim, M. and Tether, B. (2016). “Innovation Policies for a Creative Economy. Challenging the Dominance of STI and Research”. Presented at the EU-SPRI Conference, Lund, Sweden, 8-10 June 2016.
Bergek, A., Hekkert, M. and Jacobsson, S. (2008a). “Functions in Innovation Systems: A Framework for Analysing Energy System Dynamics and Identifying Goals for System-building Activities by Entrepreneurs and Policy Makers”, in T. Foxon, J. Köhler and C. Oughton (eds.), Innovation for a Low Carbon Economy: Economic, Institutional And Management Approaches, Cheltenham, Edward Elgar.
Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S. and Rickne, A. (2008b). “Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis”. Research Policy, 37, 407-429.
Bernal, J.D., (1939). The Social Function of Science. Routledge, London.
Blind, K. (2009). “Standardisation: a catalyst for innovation”, in Institute, t.N.S. (Ed.), Inaugural Address delivered at the occasion of accepting the appointment as extraordinary Professor of Standardisation on behalf of NEN ed. RSM, Rotterdam.
Blind, K. (2012). “The influence of regulations on innovation: A quantitative assessment for OECD countries”. Research Policy, 41, 391-400.
Boekholt, P. (2010). “The Evolution of Innovation Paradigms and their Influence on Research, Technological Development and Innovation Policy Instruments”, in R. Smits, S. Kuhlmann and P. Shapira (eds), The Theory And Practice Of Innovation Policy—An International Research Handbook. Cheltenham, Edward Elgar, 333–359.
Borrás, S. and Edler, J. (2014). “The governance of change in socio-technical and innovation systems: three pillars for a conceptual framework”, in Borrás, S. and Edler, J. (Eds.), The Governance of Socio-Technical Systems: Explaining Change. Edward Elgar, 23-48.
Borrás, S. and Edquist, C. (2013). “The choice of innovation policy instruments”. Technological Forecasting and Social Change, 80, 1513-1522.
Braun, D. (2008). “Organising the political coordination of knowledge and innovation policies”. Science and Public Policy, 35, 227-239.
Bush, V. (1945). Science: The Endless Frontier. United States Government Printing Office, Washington.
Castellacci, F. and Mee Lie, C. (2015). “Do the effects of R&D tax credits vary across industries? A meta-regression analysis”. Research Policy, 44(4), 819-832.
Cohen, W.M. (2010). “Fifty Years of empirical Studies of Innovative Activity and Performance”, In B. H. Hall and N. Rosenberg (eds.), Handbook of the Economics of Innovation, North-Holland, 1, 129-213.
Cohen, W. M. and Levinthal, D. A. (1990). “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”. Administrative Science Quarterly, 35, 128-152.
Cunningham, P., Edler, J., Flanagan, K. and Laredo, P. (2016). “The innovation policy mix”, in J. Edler, P. Cunningham, A. Gök and P. Shapira (Eds), Handbook of Innovation Policy Impact. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 505-542.
David, P. (1985). “Clio and the economics of QWERTY”. American Economic Review, 75, 332–337.
Dodgson, M. (2017). “Innovation in Firms”. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 85-100.
Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, LG. (eds) (1988). Technical Change and Economic Theory. London: Pinter.
Edler, J. (2016). “The impact of policy measures to stimulate private demand for innovation”, in Edler, J., Cunningham, P., Gök, A. and Shapira, P. (Eds.), Handbook of Innovation Policy Impact. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 318-354.
Edler, J., Berger, M., Dinges, M. and Gök, A. (2012). “The practice of evaluation in innovation policy in Europe”. Research Evaluation, 21, 167-182.
Edler, J., Cunningham, P., Gök, A. and Shapira, P. (2016a). Handbook of Innovation Policy Impact. Edward Elgar, Cheltenham/ Northampton.
Edler, J. and Georghiou, L. (2007). “Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side”. Research Policy, 36, 949-963.
Edler, J., Gök, A., Cunningham, P. and Shapira, P. (2016b). “Introduction: Making sense of innovation policy”, in Edler, J., Cunningham, P., Gök, A. and Shapira, P. (Eds.), Handbook of innovation policy impact. Edward Elgar, Cheltenham / Northampton, pp. 1-17.
Edler, J. and Nowotny, H. (2015). “The pervasiveness of innovation and why we need to re-think innovation policy to rescue it”, in Development, A.C.f.R.a.T. (Ed.), Designing the future. Economic, societal and political dimensions of innovation. Echomedia Buchverlag, Wien, pp. 431-453.
Edler, J., Shapira, P., Cunningham, P. and Gök, A. (2016c). “Conclusions: Evidence on the effectiveness of innovation policy intervention”, in Edler, J., Cunningham, P., Gök, A. and Shapira, P. (Eds.), Handbook of Innovation Policy Impact. Edward Elgar, Cheltenham/ Northampton, pp. 543- 564.
Edler, J., Amanatidou, E., Berger, M., Bührer, S., Daimer, S., Dinges, M., Garefi, I., Gök, A. and Schmidmyer, J. (2010). INNO-Appraisal. Understanding Evaluation of Innovation Policy in Europe. Brussels/ Manchester.
Edquist, C. (2004). “Systems of Innovation: Perspectives and Challenges” in Fagerberg, J., Mowery, D. and Nelson, R. (eds.), Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, p. 181-208.
Edquist, C. (2011). “Design of innovation policy through diagnostic analysis: Identification of systemic problems (or failures)”. Industrial and Corporate Change, 20, 1–29.
Ergas, H. (1986). Does Technology Policy matter?. CEPS papers No 29, Brussels, Centre for European Studies.
European Commission (2013). Lessons from a Decade of Innovation Policy - What can be learnt from the INNO Policy TrendChart and The Innovation Union Scoreboard. Final Report, Brussels.
Ezell, S., Spring, F. and Bitka, K (2015). The Global Flourishing of National Innovation Foundations, https://itif.org/publications/2015/04/13/global-flourishing-nationalinnovation-foundations
Fagerberg, J. (2003). “Schumpeter and the revival of evolutionary economics: an appraisal of the literature”, Journal of Evolutionary Economics, 13, 125-159.
Fagerberg, J. (2016a). “Innovation Policy: Rationales, Lessons and Challenges”, Journal of Economic Surveys, (DOI: 10.1111/joes.12164).
 Fagerberg, J. (2016b). “Innovation Systems and Policy: A Tale of Three Countries”, Stato e mercato, 36(1), 13-40.
Fagerberg, J., Laestadius, L. and Martin, B.R. (2016). “The Triple Challenge for Europe: The Economy, Climate Change, and Governance”, Challenge, 59, 3, 178-204.
Fagerberg, J., Mowery, D. and Nelson, R. (eds.) (2004). The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press.
Fagerberg, J., Mowery, D. C. and Verspagen, B. (2009). “The evolution of Norway's national innovation system”. Science and Public Policy, 36, 431-444.
Fagerberg, J. and Sapprasert, K. (2011). “National Innovation Systems: the emergence of a new approach”. Science and Public Policy. 38, 669-679.
Fagerberg, J., Srholec, M. and Verspagen, B. (2010). “The Role of Innovation in Development”. Review of Economics and Institutions, 1(2), 1- 29.
Flanagan, K. and Uyarra, E. (2016). “Four dangers in innovation policy studies–and how to avoid them”. Industry and Innovation, 23, 177-188.
Flanagan, K., Uyarra, E. and Laranja, M. (2011). “Reconceptualising the ‘policy mix’for innovation”. Research Policy. 40, 702-713.
Freeman, C. (1974). The Economics of Industrial Innovation. Penguin Books, Harmondsworth.
Freeman, C. (1987). Technology policy and economic performance: Lessons from Japan, London: Pinter.
Gallouj, Faïz and Djellal, F. (eds) (2011). The handbook of innovation and services: a multidisciplinary perspective. Cheltenham, Edward Elgar.
Georghiou, L. (1998). “Issues in the evaluation of innovation and technology policy”. Evaluation, 4, 37-51.
Glennie, A., Bound, K. (2016). How innovation agencies work. NESTA, London.
Godin, B. (2009). “National Innovation System -The System Approach in Historical Perspective”. Science Technology Human Values 34(4), 476-501.
Gök, A., Li, Y., Cunningham, P., Edler, J. and Laredo, P. (2016). “Towards a Taxonomy of Science and Innovation Policy Instruments”. Paper presented to the EU SPRI Conference Lund, June.
Guerzoni, M. and Raiteri, E. (2015). “Demand-side vs. supply-side technology policies: Hidden treatment and new empirical evidence on the policy mix”. Research Policy, 44(3), 726-747.
Hayek, F. A. (1945). “The Use of Knowledge in Society”. American Economic Review, 35, 519-530.
Hekkert, M.P. and Negro, S.O. (2009). “Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims”. Technological Forecasting and Social Change, 76, 584-594.
Hellström, T. (2003). “Systemic innovation and risk: technology assessment and the challenge of responsible innovation”. Technology in Society, 25, 369-384.
Hounshell, D. (2000). “Medium is the message, or how context matters: The RAND Corporation builds on economics of innovation, 1946-1962”, In A. Hughes and T. Hughes (Eds), System, Experts, and Computers. Cambridge, MA: MIT Press.
Howlett, M. (2011). Designing Public Policy: Principles and Instruments. London: Routledge.
Isaksen, A. and Trippl, M. (2017). “Innovation in Space: The Mosaic of Regional Innovation Patterns”. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 122ew o
Kaiser, R. and Kripp, M. (2010). “Demand-orientation in national systems of innovation: a critical review of current European innovation policy concepts”. paper presented at DRUID Summer Conference, Imperial College, 16-18 June.
Kemp, R. and Never, B. (2017). “Green Transition, Industrial Policy, and Economic Development”. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 66–84.
Kemp, R., Schot, J. and Hoogma, R. (1998). “Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: The approach of strategic niche management”. Technology Analysis and StrategicManagement, 10(2), 175–198.
Kline, S.J. and Rosenberg, N. (1986). “An overview of innovation”, In R. Landau and N. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. Washington, DC: National Academy Press. pp. 275–304.
Kuhlmann, S. and Rip, A. (2014). The challenge of addressing Grand Challenges, Brussels.
Larédo, P., Köhler, C. and Rammer, C. (2016). “The impact of fiscal incentices for R&D”, in Edler, J., Cunningham, P., Gök, A. and Shapira, P. (Eds.), Handbook of innovation Policy impact. Edward Elgar, Cheltenham, Northhampton, pp. 18-53.
Lauber, V. and Jacobsson, S. (2015). “Lessons from Germanysson, S. (2015)”, in J. Fagerberg, S. Laestadius, and B. R. Martin (eds), The Triple Challenge for Europe: Economic Development, Climate Change and Governance. Oxford University Press, 173-204.
Lundvall, B. Å. (1988). “Innovation as an Interactive Process: from User-Producer Interaction to the National System of Innovation”, in Dosi, G. et al. (eds.), Technical Change and Economic Theory, London: Pinter, p. 349-369.
 
Lundvall, B. Å. (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London: Pinter
 Lundvall, B-Å. (2007). “National Innovation Systems—Analytical Concept and Development Tool”. Industry & Innovation, 14: 95-119.
Lundvall, B. Å and Borrás, S. (2004). “Science, Technology, and Innovation Policy”, in Fagerberg, J., Mowery, D. C. and Nelson, R. R. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, p. 599-631
Magro, E., Navarro, M. and Zabala-Iturriagagoitia, J.M. (2014). “Coordination-Mix: The Hidden Face of STI Policy”. Review of Policy Research. 31, 367-389.
Martin , B. R. ( 2013 ). “Innovation Studies: An Emerging Agenda”, in Jan Fagerberg, Ben R. Martin and Esben Sloth Andersen (eds.), Innovation Studies: Evolution and Future Challenges, Oxford, UK: Oxford University Press, 168–86.
Martin, B.R. (2016). “R&D policy instruments–a critical review of what we do and don’t know”. Industry and Innovation, 23, 157-176.
Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state: debunking private vs. public sector myths. London: Anthem Press..
Mazzucato and Semieniuk, G. (2017). “Public Financing of Innovation: New Questions”, Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 24-48.
Metcalfe, J.S. (1994). “Evolutionary economics and technology policy”. The Economic Journal, 931- 944.
Metcalfe, J.S. (1995). “Technology systems and technology policy in an evolutionary framework”. Cambridge Journal of Economics, 19, 25-46.
Metcalfe J.S. (1998). Evolutionary economics and creative destruction. London: Routledge
Metcalfe, J. S. (2005). “Systems Failure and the Case for Innovation Policy”, in P. Llerena and M. Matt (eds), Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice, Heidelberg: Springer, pp. 47-74.
Mohnen, P., Vankan, A., and Verspagen, B. (2017). “Evaluating the Innovation Box Tax PolicyInstrument in the Netherlands, 2007–13”. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 141–156.
Molas-Gallart, J. and Davies, A. (2006). “Toward theory-led evaluation the experience of European science, technology, and Innovation policies”. American Journal of Evaluation, 27, 64-82.
Mowery, D. C. (2011). “Federal Policy and the Development of Semiconductors, Computer Hardware and Computer Software: A Policy Model for Climate Change R&D?”, in Henderson, R. M. and Newell, R. G. (eds), Accelerating Energy Innovation: Insights from Multiple Sectors, Chicago, IL: University of Chicago Press, 159–188.
Neij, L. (1998). “Evaluation of Swedish Market Transformation Programmes”. ACEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, Panel II ed.
Nelson, R. R. (1959). “The Simple Economics of Basic Scientific Research”. Journal of Political Economy, 67, 297-306.
Nelson, R. R. (1988). “Institutions supporting technical change in the United States”, in Dosi, G. et al. (eds.), Technical Change and Economic Theory, London: Pinter, p. 312-329.
Nelson, R. R. (ed.) (1993). National Innovation Systems: A Comparative Study, Oxford: Oxford University Press.
Nelson, R. R. and Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 OECD (1992). Technology and the Economy: The Key Relationships. Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
OECD (1997). National Innovation Systems. Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
 OECD (1999). Managing National Innovation Systems. Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
 OECD (2002). Dynamising National Innovation Systems. Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
OECD (2010a). “The Innovation Policy Mix”, in OECD (ed.), OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010, Paris: Organization of Economic Cooperation and Development, pp. 251–279.
OECD (2010b). The OECD Innovation Strategy: getting a head start on tomorrow, Paris: OECD Publishing.
OECD (2011). Demand Side Innovation Policy, Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
OECD (2013). OECD’s reviews of innovation policy: Sweden, Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
OECD (2015). System innovation: Synthesis report, Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
Osborne, S. P. and L. Brown, eds. (2013). Handbook of innovation in public services. Cheltenham: Edward Elgar.
Owen, R., Macnaghten, P. and Stilgoe, J. (2012). “Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society”. Science and Public Policy, 39, 751-760.
Papaconstantinou, G. and Polt, W. (1997). “Policy evaluation in innovation and technology: an overview”, Conference Policy Evaluation in Innovation and Technology, Capítulo.
Pelkonen, A. (2006). “The problem of integrated innovation policy: Analyzing the governing role of the Science and Technology Policy Council of Finland”. Science and Public Policy, 33, 669- 680.
Pierson, P. (2000). “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, The American Political Science Review, 94(2), 251-267.
Rip, A. and Kemp, R. (1998). “Technological change”, In S. Rayner and E.L. Malone (eds.), Human Choice and Climate Change, Vol. 2, Resources and Technology.Washington, DC: Battelle Press. pp. 327–399.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), 71- 102.
Rose, R. (1990). “Inheritance Before Choice in Public Policy”. Journal of Theoretical Politics, 2(3), 263-291.
Rothwell, R. (1982). “Government innovation policy: Some past problems and recent trends”. Technological Forecasting and Social Change, 22, 3–30.
Rotmans, J., Kemp, R. and van Asselt, M. (2001). “More evolution than revolution: Transition management in public policy”. Foresight, 3(1), 15–31.
Rubalcaba, L., Michel, S., Sundbo, J., Brown, S. W. and Reynoso, J. (2012). “Shaping, organizing, and rethinking service innovation: a multidimensional framework”. Journal of Service Management, 23(5), 696-715.
Schot, J. (2015). “Moving Innovation Policy from a Competition to a Transformative Change Agenda”. Presentation at the EU-SPRI Conference, Helsinki, June 2015.
Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Serger, S.S., Wise, E. and Arnold, E. (2015). National Research & Innovation Councils as an Instrument of Innovation Governance: Characteristics and Challenges. Vinnova Analysis VA 2015:07. Stockholm: Vinnova.
Sharif, N. (2006). “Emergence and development of the national innovation systems concept”. Research Policy, 35(5), 745–766.
Smith, K. (2004). “ Measuring Innovation” in Fagerberg, J., Mowery, D. and Nelson, R. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, p. 148-178.
Smith, K. (2017), ‘Innovating for the Global Commons: Multilateral Collaboration in a Polycentric World’, Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 49–65.
Smits, R. and Kuhlmann, S. (2004). “The Rise of Systemic Instruments in Innovation Policy”. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 1, 4-32.
Soete, L., Arundel, A. (1993). An Integrated Approach to European Innovation and Technology Diffusion Policy (a Maastricht memorandum). EUR (Luxembourg).
Spaapen, J., Van Drooge, L. (2011). “Introducing ‘Productive Interactions’ in Social Impact Assessment”. Research Evaluation, 20, 211-218.
Steinmueller, W. E. (2010). “Economics of Technology Policy”, in B. H.  Hall and N. Rosenberg (eds), Handbook of the Economics of Innovation, vol. 2, Oxford: North-Holland, pp. 1181– 1218.
Stilgoe, J., Owen, R. and Macnaghten, P. (2013). “Developing a Framework for Responsible Innovation”. Research Policy, 42, 1568-1580.
UNU-MERIT (2012). “Demand-side Innovation Policies at Regional Level”, in Technopolis (Ed.), Regional Innovation Monitor Thematic Paper 3.
Uyarra, E. and Ramlogan R. (2016). “The Impact of Cluster Policy on Innovation”, in J. Edler, P. Cunningham, A. Gök and P. Shapira (eds), Handbook of Innovation Policy Impact. Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar, pp. 279-317.
 van der Have, R.P., Rubalcaba, L. (2016). “Social Innovation Research: An Emerging Area of Innovation Studies?”. Research Policy. 45(9): 1923-1935.
von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press.
Von Schomberg, R. (2013). “A Vision of Responsible Research and Innovation”, in R. Owen and M. J., B. Heintz (Eds), Responsible Innovation. London: Wiley, pp. 51-74 27.
von Tunzelmann, N. and Acha V. (2004). “Innovation in ‘Low-Tech’ Industries”, In J. Fagerberg, D. Mowery, and R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 407-432.
Weber, K. M. and Truffer, B. (2017). “Moving Innovation Systems Research to the Next Level: Towards
an Integrative Agenda”. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 101-121.