کلیدواژه‌ها = مطالعه موردی چندگانه
الزامات بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی (با تمرکز بر کسب‌وکارهای محتوای دیجیتال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

فهیمه محمدی؛ مهدی عبدالحمید؛ امیر ذاکری