کلیدواژه‌ها = تحول دیجیتال
مفهوم‌سازی استراتژی تحول دیجیتال و شناسایی الزامات و قابلیت‌های پشتیبان شکل‌دهی آن با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

فراز نبیی؛ مهدی شامی زنجانی؛ نیما گروسی مختارزاده


ره‌نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-17

سجاد صالحی پور باورصاد؛ سعید کاظم پوریان