کلیدواژه‌ها = پژوهش
واکاوی سیر تطور استراتژی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-123

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه های جدید

دوره 04، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 29-46

جمال کدخداپور؛ عباس قیومی ابرقویی