بررسی تطبیقی شکل گیری و تطور دانشگاه در ایران و دنیا: پیشنهاداتی برای تحول دانشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بررسی سیر شکل گیری و تحول و تطور دانشگاه در دنیا به عنوان یک نهاد مدرن از بیش از دو قرن پیش تا کنون و مقایسه آن با روند و زمینه شکل گیری و گسترش دانشگاه ها در کشور نشان دهنده برخی تفاوتهای بنیادین است که می توان این تفاوت را به نگرش متفاوت و تلقی دیگرگون از نهاد دانشگاه در کشور در مقایسه با دنیا نسبت داد. چنین برداشت متفاوتی سرچشمه بروز تفاوتهای گسترده و همچنین شکل گیری ضعف مفرط در حوزه پژوهش دانشگاهی شده است و از جمله نتایج آن دوری نهاد دانشگاه از پژوهش در حوزه های نیازهای واقعی جامعه را می توان برشمرد. مبتنی بر این تحلیل، در انتها پیشنهاداتی برای تحول ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Universities Emersion and Evolution in Iran and in World: Recommendations for Universities Evolution

نویسنده [English]

  • Ebrahim Souzanchi
چکیده [English]

Investigating the emersion and evolutionary trends of universities as a modern unit in the whole world for two centuries and comparing it with infrastructures  of universities’ emersion and development in country clarifies the fundamental differences which can be attributed to different insights and attitudes from university in comparison to the world. This perception has resulted in a variety of differences and excessive weakness in the field of academic research. Thence, the research accomplished by universities is away from the real world requirements. So, some suggestions are provided for evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Research
  • Education
  • Entrepreneurship