کلیدواژه‌ها = دانشگاه
رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه های جدید

دوره 04، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 29-46

جمال کدخداپور؛ عباس قیومی ابرقویی


الزامات ایجاد کسب و کارهای انشعابی توسط دانشگاه ها

دوره 02، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 11-24

محمدرضا حلاج یوسفی؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ جواد خلیل زاده