نویسنده = سعید کاظم پوریان
ره‌نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-17

سجاد صالحی پور باورصاد؛ سعید کاظم پوریان


هوشمندی فناوری در سازمان‌های فناوری پیشرفته

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-68

فاطمه محمدی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


بررسی کاربردی الگوریتم های اجماع استفاده شده در شبکه های بلاک چین

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 35-54

محمد شهبازی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


امن‌سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-38

سعید کاظم پوریان؛ محمد شهبازی؛ محمدرضا تقوا


روش مبتنی بر دماتل برای گذار امن موسسات تجاری به رایانش ابری

دوره 07، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 29-43

رسول بهره مند؛ سعید کاظم پوریان


رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

دوره 07، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 41-53

سعید کاظم پوریان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ سمانه عبدلی؛ مهسا مرادی


سواد دیجیتال: راهکاری برای پوشش شکاف دیجیتال و پرورش شهروند دیجیتال

دوره 06، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 53-64

سعید کاظم پوریان؛ سمانه عبدلی