نویسنده = روح الله حمیدی مطلق
مروری اجمالی بر گزارش آینده آموزش عالی- بررسی مگاترندهای آموزش عالی تهیه شده در مؤسسه ADL

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 103-117

روح الله حمیدی مطلق؛ محمد اسماعیل زاده؛ سعید سلیمانی؛ امین یوسفی؛ محسن اشعاری


حرکت های «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی چند نظام نوآوری منتخب

دوره 06، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 69-86

روح الله حمیدی مطلق؛ علی بابایی؛ علی ملکی


برنامه ریزی استراتژیک، تاریخچه، مفروضات و میزان تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-44

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق


ظهور اقتصاد تکاملی و تحول در رویکردهای سیاست گذاری فناوری و صنعتی

دوره 01، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 33-42

روح الله حمیدی مطلق؛ جواد ناصر بخت