نویسنده = امیر ذاکری
بررسی چالشهای استفاده از ابزار خرید دولت در ارتقای توان فناوری در صنعت صدا و تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

مهران زرین پور؛ امیر ذاکری؛ میثم نریمانی


الزامات بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی (با تمرکز بر کسب‌وکارهای محتوای دیجیتال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

فهیمه محمدی؛ مهدی عبدالحمید؛ امیر ذاکری


نهادها و برنامه‌های توسعۀ صادرات دانش‌بنیان و ملاحظات سیاستی توسعۀ صادرات

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-128

محسن رحیم زاده؛ علیرضا نعیمی؛ امیر ذاکری