تعداد مقالات: 275
103. بداعت شومپیترى؛ چگونگى خلق، نشر و اثرگذارى آن

دوره 03، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 27-40

محمود متوسلی؛ محمدصادق برادران


104. ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای نظام نوآوری بخش صنعت در چارچوب مدل سلسله مراتبی اهداف و بررسی اولویت های تحول

دوره 03، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 29-44

سید مجتبی قافله باشی؛ سعید حسین رفیعی؛ علی صابر


105. برنامه ریزی استراتژیک، تاریخچه، مفروضات و میزان تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-44

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق


107. ظهور اقتصاد تکاملی و تحول در رویکردهای سیاست گذاری فناوری و صنعتی

دوره 01، شماره 1، بهار 1390، صفحه 33-42

روح الله حمیدی مطلق؛ جواد ناصر بخت


108. تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


109. عوامل موثر بر نوآوری در بنگاه های موچک و متوسط

دوره 05، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-49

مرضیه مجیدی کلیبر؛ محمود سمیعی نصر؛ کامران محمد خانی


110. بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی؛ مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری

دوره 07، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-42

روح اله ابوجعفری؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ مجتبی نصراللهی نسب


111. توسعۀ علوم در بستر تمدن اسلامی

دوره 05، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-49

عباس قیومی ابرقویی


112. فناوری‌های هم‌گرا: تعامل علم و فناوری

دوره 06، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-52

قاسم آزادی احمدآبادی


113. مروری بر سیستم نوآوری فناورانه و تحلیل آن

دوره 08، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 43-58

حسین حیرانی


114. در مسیر دانشگاه حکیمانه: سومین انقلاب علمی- دانشگاهی

دوره 09، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-66

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی


116. سنجش اثرگذاری تأمین مالی زیرساخت های توسعۀ فناوری و عمرانی

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-59

سعید کیان پور؛ حمید محمدرضایی ازندریانی


120. روش‌شناسی متعالی الگوی پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-59

منصور شاه‌ولی؛ آوا عاطفت‌دوست؛ مهسا فاطمی


121. شاخص ها و مدل هاى سنجش بهره ورى علمى پژوهشگران

دوره 04، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-62

هاجر ستوده؛ مریم یقطین


123. خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی، نقدهایی از منظر عدالت

دوره 08، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-58

علیرضا جان‌نثاری؛ مرتضی تیموریان؛ محمدصادق تراب‌زاده جهرمی


125. تأملی در ارزیابی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی با استفاده از دگرسنجه ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-60

فیروزه دوخانی؛ امیررضا اصنافی