نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی، دانشگاه تهران

چکیده

علم سیاست گذاری عمومی، مساًله‏محور و راه حل یاب بوده و در پی شناخت مشکلات عینی جامعه و ارائه راهکارهای مطلوب برای برطرف کردن آن‏هاست. در این میان ابزارهای تصمیم ساز متنوعی در اختیار سیاست گذاران دولتی قرار دارد که کانون های تفکر یکی از اصلی ترین آن هاست. کانون تفکر، موسسه تحقیقاتی، غیرانتفاعی و مستقلی است که به بررسی و ارائه راه حل در طیف وسیعی از مسائل سیاسی می پردازد. کانون های تفکر در حوزه سیاست داخلی و خارجی، به طور سنتی به مثابه ناظران بی طرف امور سیاسی هستند که به تحقیقات علمی می پردازند و مصمم هستند تا ناظر کارشناسانه خود را به تصمیم گیران ارائه دهند. ایالات متحده، مهد شکل گیری و رشد و توسعه کانون های تفکر در جهان است. تجربه های ارزشمند این کشور از حضور چنین مراکزی در سطوح مختلف تصمیم گیری و سیاسی، با لحاظ شرایط بومی می تواند مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد. در این مقاله سعی شده استضمن معرفی تاریخچه و انواع کانون های تفکر، نقش و کارکرد آن ها در فرایند سیاست گذاری و کانال های تاثیر گذاری آن ها بر سیاست گذاران در امریکا مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and function of think tanks in public policy process (the case of United States)

نویسندگان [English]

  • Ali Naieni 1
  • Hamidreza Shahryari 2

چکیده [English]

Public policy science is issue-oriented, focused on problem-solving and attempts to identify society's objective problems and provides possible solutions to them. Policy makers have various tools of decision-taking from which Think Tank is the main. Think Tank is an independent and non-profit research organization that evaluates and provides solution in a broad range of issues. Think Tanks are traditionally considered as independent voices of policy issues in domestic and foreign policy which conduct scholarly research and determined to provide policy makers with their expert knowledge. However, the governance acts as fertile situation for growing the numbers of Think Tanks. Governing from the government's perspective is always an interactive process because no single actors, public or private, has the knowledge and resource capacity to tackle problems unilaterally. This article attempts to review the history of Think Tanks, The various kinds of think Tanks, their role and impact in policy process and their influence channels on policy makers. Then, this deals with that why these organizations have great influence and growing numbers in the United States of America.