قابلیت‌های شبکه‌سازی شرکت های بزرگ در حوزه‌های فناورانه: مولفه‌ها، پیشایندها و پیامدها (مطالعه موردی: حوزه زیست دارویی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار گروه مدیریت کار آفرینی و نوآوری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

رشد سریع حوزه‌‌های فناورانه و گسترش تعاملات بین شرکت‌ها، منجر به شکل‌گیری شبکه‌های نوآوری حول شرکت‌های بزرگ شده است که به عنوان یک شرکت مرکزی، وظیفه رهبری و هماهنگ‌سازی سایر شرکت‌های مبتنی بر شبکه را بر عهده دارند. از سوی دیگر، شرکت‌های فناور از جمله شرکت‌های زیست دارویی برای موفقیت در شبکه، نیاز به قابلیت‌های شبکه‌سازی دارند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی ابعاد مؤثر در توسعه قابلیت‌های شبکه‌ای شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های بزرگ (هاب‌ها) و نقش آن‌ها در پیامدهای شبکه‌سازی در صنعت زیست دارویی ایران است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش، ضمن مصاحبه با متخصصان سه حوزه دولتی، صنعتی و دانشگاهی در حوزه زیست دارویی با رویکرد داده بنیاد، ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت علاوه بر عامل یا پدیده اصلی" قابلیت شبکه"، پیشایندها و پیامدهای این قابلیت‌ها شناسایی شده است. با توجه به نتایج؛ قابلیت‌های شبکه دارای سه بعد است: قابلیت‌های فردی، قابلیت‌های عمومی اعضای شبکه و قابلیت‌های شرکت‌های بزرگ (هاب). همچنین می‌توان اذعان داشت که قابلیت‌های شبکه‌ای شرکت‌های زیست‌دارویی تحت تأثیر عوامل علّی یا پیشینه است و قابلیت‌های شبکه‌ای این شرکت‌ها اگر منجر به توسعه راهبردها و اقدامات عملی گردد می تواند پیامدهای مثبتی برای آنها و شبکه به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Networking capabilities of large companies in technological fields: components, antecedents and consequences (case study: biopharmaceutical field)

نویسندگان [English]

  • atiyeh safardoust 1
  • seyed sourush ghazinori 2
  • manouchehr manteghi 3
  • mohammad naghizadeh 2
  • jahanyar bamdad soofi 2
1 phd student
2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Innovation Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Professor of Technology Management Department, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The rapid growth of biopharmaceutical fields and the expansion of interactions between firms, has led to the formation of innovation networks around big biopharmaceutical companies, which as a hub, have the task of leading and orchestrating other Network-based firms. On the other hand, biopharmaceutical firms need networking capabilities to be successful in networking. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effective dimensions in developing the firms' network capabilities, especially large companies (hubs), and their role in the consequences of networking in the Iranian biopharmaceutical industry. To answer research questions, while interviewing experts in three areas of government, industry, and academia in biopharmaceutical field, with the data approach of the Foundation, the dimensions of the issue were examined, and finally, in addition to the main factor or phenomenon, "network capabilities", antecedents and consequences of these capabilities is identified. According to the results; network capabilities have three dimensions: individual capabilities, general capabilities of network members and the capabilities of hub companies. Also, it can be acknowledged that the network capabilities of biopharmaceutical firms are influenced by causal factors or antecedents, and the network capabilities of these firms, sometimes lead to positive consequences for them and for the network when leading to the presentation of strategies and practical actions appropriate to the capabilities of the network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking capabilities
  • capabilities of hub companies
  • antecedents
  • consequences