بررسی نقش و تأثیرات بلاک‌چین برای استقرار و توسعه برنامه‌ها و خدمات در متاورس

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی مقطع دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

از زمانی که فیس‌بوک در اکتبر 2021 نام خود را به Metaverse تغییر داد، متاورس به یک هنجار جدید در شبکه‌های اجتماعی و جهان‌های مجازی سه بعدی(3D) تبدیل شده است. متاورس قصد دارد سه بعدی را با استفاده از بسیاری از فناوری‌های مرتبط، فراگیر و شخصی کند و تجربیات خود را به کاربران ارائه نماید. علیرغم توجه و مزایای زیاد، یک سوال طبیعی در متاورس وجود دارد و آن این است که چگونه می‌توان از محتوا و داده‌های دیجیتالی کاربران خود محافظت کرد. در این راستا، بلاک‌چین به دلیل ویژگی‌های متمایز عدم تمرکز، تغییر‌ناپذیری و شفافیت، راه‌حل امیدوارکننده‌ای است. برای درک بهتر نقش بلاک‌چین در متاورس، یک نظرسنجی گسترده در مورد کاربردهای بلاک‌چین برای متاورس ارائه می‌شود. ابتدا مقدماتی را در مورد بلاک‌چین و متاورس ارائه می‌کنیم سپس انگیزه‌های استفاده از بلاک‌چین برای متاورس را بررسی می‌کنیم. در مرحله بعد، به طور گسترده در مورد روش‌های مبتنی بر بلاک‌چین برای متاورس از دیدگاه‌های فنی، مانند اکتساب داده، ذخیره سازی داده‌ها، اشتراک‌گذاری داده‌ها، قابلیت همکاری داده‌ها، و حفظ حریم خصوصی داده‌ها بحث می‌کنیم. برای هر دیدگاه، ابتدا چالش‌های فنی متاورس را مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس مشخص می‌کنیم که چگونه بلاک‌چین در این زمینه کمک می‌کند. علاوه بر این، تأثیر بلاک‌چین را بر فناوری‌های فعال کننده کلیدی در متاورس، از جمله اینترنت اشیا(IOT)، دوقلوهای دیجیتال(digital twins)، برنامه‌های کاربردی چندحسی و همه جانبه، هوش مصنوعی(Artificial Intelligence) و کلان داده‌ها(big data) بررسی می‌کنیم. در ادامه به ارائه چند پروژه بزرگ برای نشان دادن نقش فناوری بلاک‌چین در برنامه‌ها و خدمات متاورس می‌پردازیم. در نهایت، برخی از موارد امیدوارکننده برای هدایت نوآوری‌ها و پیشرفت‌های تحقیقاتی بیشتر به سمت استفاده از بلاک‌چین در متاورس برای آینده را ارائه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role and effects of the Blockchain for the establishment and development of applications and services in Metaverse

نویسندگان [English]

  • mehrdad salimi 1
  • Bita Lotfi Bidhendi 2
1 PhD student in Information Technology Management, Smart Business, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 PhD student in Information Technology Management, Smart Business, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Since Facebook officially changed its name to Metaverse in Oct. 2021, the metaverse has become a new norm of social networks and three-dimensional (3D) virtual worlds. The metaverse aims to bring 3D immersive and personalized experiences to users by leveraging many pertinent technologies. Despite great attention and benefits, a natural question in the metaverse is how to secure its users’ digital content and data. In this regard, blockchain is a promising solution owing to its distinct features of decentralization, immutability, and transparency. To better understand the role of blockchain in the metaverse, we aim to provide an extensive survey on the applications of blockchain for the metaverse. We first present a preliminary to blockchain and the metaverse and highlight the motivations behind the use of blockchain for the metaverse. Next, we extensively discuss blockchain-based methods for the metaverse from technical perspectives, such as data acquisition, data storage, data sharing, data interoperability, and data privacy preservation. For each perspective, we first discuss the technical challenges of the metaverse and then highlight how blockchain can help. Moreover, we investigate the impact of blockchain on key-enabling technologies in the metaverse, including Internet-of-Things, digital twins, multi-sensory and immersive applications, artificial intelligence, and big data. We also present some major projects to showcase the role of blockchain in metaverse applications and services. Finally, we present some promising directions to drive further research innovations and developments towards the use of blockchain in the metaverse in the future

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Metaverse
  • privacy
  • applications
Lee, Y. C., Moon, H. Ko., Lee, S.-H., and Yoo, B. (2020). “Unified representation for XR content and its rendering method”. in The 25th International Conference on 3D Web Technology, pp. 1–10.
Lee, L.-H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A., Bermejo, C., and Hui, P. (2021). “All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda”. available in: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11200.05124/8
Bolger, R. K. (2021). “Finding wholes in the metaverse: Posthuman mystics as agents of evolutionary contextualization”. Religions, 12(9), pp. 768.
Thepmanee, T., Pongswatd, S., Asadi, F., and Ukakimaparn, P. (2022). “Implementation of control and scada system: Case study of allen bradley plc by using wirelesshart to temperature control and device diagnostic”. Energy Reports, 8, pp. 934–941.
Ramu, S. P., Boopalan, P., Pham, Q. V., Maddikunta, P. K. R., The, T.-H., Alazab, M., Nguyen, T. T., and Gadekallu, T. R. (2022). “Federated learning enabled digital twins for smart cities: Concepts, recent advances, and future directions”. Sustainable Cities and Society, p. 0663.
Ranaweera, P., Liyanage, M., and Jurcut, A. D. (2020). “Novel MEC based approaches for smart hospitals to combat COVID-19 pandemic”. IEEE Consumer Electronics Magazine, 10(2), pp. 80–91.
Bouri, E., Saeed, T., Vo, X. V., and Roubaud, D. (2021). “Quantile connectedness in the cryptocurrency market,” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 71, pp. 101302.
Bisogni, C., Iovane, G., Landi, R. E., and Nappi, M. (2021). “ECB2: a novelencryption scheme using face biometrics for signing blockchain transactions”. Journal of Information Security and Applications, 59, p. 102814.
Wang, S., Qureshi, M. A., Miralles-Pechua´an, L., Huynh-The, T., Gadekallu, T. R., and Liyanage, M. (2021). “Explainable AI for B5G/6G: Technical aspects, use cases, and research challenges”. Available in: arXiv preprint arXiv:2112.04698.
Gadekallu, T. R., Pham, Q.-V., Nguyen, D. C., Maddikunta, P. K. R., Deepa, N., Prabadevi, B., Pathirana, P. N., Zhao, J., and Hwang, W.-J. (2022). “Blockchain for edge of things: Applications, opportunities, and challenges”. IEEE Internet of Things Journal, 9(2), pp. 964–988.
Ynag, Q., Zhao, Y., Huang, H., and Zheng, Z. (2022). “Fusing blockchain and AI with metaverse: A survey,” IEEE Open Journal of the Computer Society, 3, pp. 122-136.
Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., Ding, J., and Daneshmand, M. (2021).“A survey on metaverse: the state-of-the-art, technologies, applications, and challenges”. IEEE Internet of Things Journal.
Jeon, H.-j., Youn, H.-c., Ko, S.-m., and Kim, T.-h. (2022). “Blockchain and AI meet in the metaverse”. Advances in the Convergence of Blockchain and Artificial Intelligence, p. 73.
Mystakidis, S. (2022). “Metaverse,” Encyclopedia, 2(1), pp. 486–497.
Wang, F.-Y., Qin, R., Wang, X., and Hu, B. (2022). “Metasocieties in metaverse: Metaeconomics and metamanagement for metaenterprises and metacities”. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 9(1), pp. 2–7.
Park S.-M., and. Kim, Y.-G. (2022). “A metaverse: taxonomy, components, applications, and open challenges”. IEEE Access, 10, pp. 4209– 4251.
Nakamoto, S. (2008). “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”. Decentralized Business Review, p. 21260.
Huo, R., Zeng, S., Wang, Z., Shang, J., Chen, W., Huang, T., Wang, S., Yu, F. R., and Liu, Y. (2022). “A comprehensive survey on blockchain in industrial internet of things: Motivations, research progresses, and future challenges”. IEEE Communications Surveys and Tutorials, 24(1), pp. 88-122.
Dotan, M., Pignolet, Y.-A., Schmid, S., Tochner, S., and Zohar, A. (2021). “Survey on blockchain networking: Context, state-of-the-art, challenges”. ACM Computing Surveys (CSUR), 54(5), pp. 1–34.
Alangot, B., Reijsbergen, D., Venugopalan, S., Szalachowski, P., and Yeo, K. S. (2021). “Decentralized and lightweight approach to detect eclipse attacks on proof of work blockchains”. IEEE Transactions on Network and Service Management, 18(2), pp. 1659–1672.
Thomsen, S. E., and Spitters, B. (2021). “Formalizing nakamoto-style proof of stake”. In 2021 IEEE 34th Computer Security Foundations Symposium (CSF), pp. 1–15.
Jian, X., Leng, P., Wang, Y., Alrashoud, M., and Hossain, M. S. (2021). “Blockchain-empowered trusted networking for unmanned aerial vehicles in the B5G era”. IEEE Network, 35(1), pp. 72–77.
Zarir, A. A., Oliva, G. A., Jiang, Z. M., and Hassan, A. E. (2021). “Developing cost-effective blockchain-powered applications: A case study of the gas usage of smart contract transactions in the ethereum blockchain platform”. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 30(3), pp. 1–38.
Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., Aiello, L. M., and Baronchelli, A. (2021). “Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks, and visual features”. Scientific reports, 11(1), pp. 1– 11.
Stephenson, N. (2003). Snow crash. New York: Bantam Books.
Koutitas, G., Smith, S., and Lawrence, G. (2021). “Performance evaluation of AR/VR training technologies for ems first responders”. Virtual Reality, 25(1), pp. 83–94.
Tao, F., Zhang, H., Liu, A., and. Nee, A. Y. (2018). “Digital twin in industry: State-of-the-art”. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(4), pp. 2405–2415.
Chang, Y., Chien, C., and. Shen, L.-F. (2021). “Telecommuting during the coronavirus pandemic: Future time orientation as a mediator between proactive coping and perceived work productivity in two cultural samples”. Personality and individual differences, 171, pp. 110508.
Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., and Cai, W. (2021). “Metaverse for social good: A university campus prototype”. in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia, pp. 153–161.
Kim, T., and Kim, S. (2021). “Digital transformation, business model and metaverse,” Journal of Digital Convergence, 19(11), pp. 215– 224.
Cha, H.-S., and. Im, C.-H. (2021). “Performance enhancement of facial electromyogram-based facial-expression recognition for social virtual reality applications using linear discriminant analysis adaptation”. Virtual Reality, pp. 1–14.
Tao, H., Bhuiyan, M. Z. A., Abdalla, A. N., Hassan, M. M., Zain, J. M., and Hayajneh, T. (2018). “Secured data collection with hardware-based ciphers for IoT-based healthcare,” IEEE Internet of Things Journal, 6(1), pp. 410–420.
Brunschwig, L., Campos-L´opez, R., Guerra, E., and de Lara, J. (2021). “Towards domain-specific modelling environments based on augmented reality”. in IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering: New Ideas and Emerging Results (ICSE-NIER), pp. 56–60.
Jeong, J.-B., Lee, S., and Ryu, E.-S. (2022). “Rethinking fatigue-aware 6dof video streaming: Focusing on mpeg immersive video”. in International Conference on Information Networking (ICOIN), pp. 304–309.
Shiau, W.-L., and Huang, L.-C. (2022). “Scale development for analyzing the fit of real and virtual world integration: an example of pok´emon go”. Information Technology and People, 36, pp. 500-531.
Islam A., and Shin, S. Y. (2019). “BUAV: A blockchain based secure UAVassisted data acquisition scheme in internet of things”. Journal of Communications and Networks, 21(5), pp. 491–502.
Deepa, N., Pham, Q.-V., Nguyen, D. C., Bhattacharya, S., Prabadevi, B., Gadekallu, T. R., Maddikunta, P. K. R., Fang, F., and Pathirana, P. N. (2022).“A survey on blockchain for big data: approaches, opportunities, and future directions”. Future Generation Computer Systems, 131, pp. 209–226.
Xu, C., Qu, Y., Luan, T. H., Eklund, P. W., Xiang, Y., and Gao, L. (2022). “A lightweight and attack-proof bidirectional blockchain paradigm for internet of things”. IEEE Internet of Things Journal, 9(6), pp. 4371– 4384.
Bouraga, S. (2021). “A taxonomy of blockchain consensus protocols: A survey and classification framework”. Expert Systems with Applications, 168, pp. 114384.
Lashkari, B., and Musilek, P. (2021). “A comprehensive review of blockchain consensus mechanisms”. IEEE Access, 9, pp. 43 620–43 652.
Luo, Y., Su, Z., Zheng, W., Chen, Z., Wang, F., Zhang, Z., and Chen, J. (2021). “A novel memory-hard password hashing scheme for blockchain-based cyber-physical systems”. ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), 21(2), pp. 1–21.
Zhang, L., Zhang, Z., Wang, W., Jin, Z., Su, Y., and Chen, H. (2021). “Research on a covert communication model realized by using smart contracts in blockchain environment”. IEEE Systems Journal, 99, pp. 1-12.
Guo, J., Ding, X., and Wu, W. (2021). “Reliable traffic monitoring mechanismsbased on blockchain in vehicular networks”. IEEE Transactions on Reliability, 71(3), pp. 1219-1229.
Xu, X., Sun, G., Luo, L., Cao, H., Yu, H., and Vasilakos, A. V. (2021). “Latency performance modeling and analysis for hyperledger fabric blockchain network”. Information Processing and Management, 58(1), pp. 102436.
Alrubei, S. M., Ball, E. A., Rigelsford, J. M., and Willis, C. A. (2020). “Latency and performance analyses of real-world wireless IoT-blockchain application”. IEEE Sensors Journal, 20(13), pp. 7372–7383.
Chen, L., Fu, Q., Mu, Y., Zeng, L., Rezaeibagha, F., and Hwang, M.-S. (2022). “Blockchain-based random auditor committee for integrity verification”. Future Generation Computer Systems, pp. 183–193.
Bian, Y., Leng, J., and. Zhao, J. L. (2021). “Demystifying metaverse as a new paradigm of enterprise digitization”. in International Conference on Big Data, pp. 109–119.
Kiong, L. V. (2022). Metaverse Made Easy: A Beginner’s Guide to the Metaverse: Everything you need to know about Metaverse, NFT and GameFi. Liew Voon Kiong.
Liang, W., Fan, Y., Li, K.-C., Zhang, D., and Gaudiot, J. L. (2020). “Secure data storage and recovery in industrial blockchain network environments”. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 16(10), pp. 6543– 6552.
Yang, D., Zhou, J., Chen, R., Song, Y., Song, Z., Zhang, X., Wang, Q., Wang, K., Zhou, C., Zhang, L., et al. (2022). “Expert consensus on the metaverse in medicine”. Clinical eHealth, 5, pp. 1-9.
Xie, J., Yu, F. R., Huang, T., Xie, R., Liu, J., and Liu, Y. (2019). “A survey on the scalability of blockchain systems”. IEEE Network, 33(5), pp. 166–173.
Kraus, S., Kanbach, D. K., Krysta, P. M., Steinhoff, M. M., and Tomini, N. (2022). “Facebook and the creation of the metaverse: Radical business model innovation or incremental transformation?” International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 28(9), pp. 52-77.
Liu, L., Feng, J., Pei, Q., Chen, C., Ming, Y., Shang, B., and Dong, M. (2020). “Blockchain-enabled secure data sharing scheme in mobile-edge computing: an asynchronous advantage actor–critic learning approach”. IEEE Internet of Things Journal, 8(4), pp. 2342–2353.
Egliston B., and Carter, M. (2021). “Critical questions for facebook’s virtual reality: Data, power and the metaverse”. Internet Policy Review, 10(4), pp. 1–23.
Yu, K., Tan, L., Aloqaily, M., Yang, H., and Jararweh, Y. (2021). “Blockchainenhanced data sharing with traceable and direct revocation in iiot”. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 17(11), pp. 7669– 7678.
Rashid, A., Masood, A., Abbas, H., and Zhang, Y. (2021). “Blockchain-based public key infrastructure: A transparent digital certification mechanism for secure communication”. IEEE Network, 35(5), pp. 220–225.
Luo, Y., Jin, H., and Li, P. (2019). “A blockchain future for secure clinical data sharing: A position paper”. in Proceedings of the ACM International Workshop on Security in Software Defined Networks and Network Function Virtualization, pp. 23–27.
Gao, Y., Wu, W., Si, P., Yang, Z., and Yu, F. R. (2021). “B-rest: Blockchainenabled resource sharing and transactions in fog computing”. IEEE Wireless Communications, 28(2), pp. 172–180.
Sparkes, M. (2021). “What is a metaverse”. New Scientist, 251(3348), p. 18.
Stokel-Walker, C. (2022). “Welcome to the metaverse,”. New Scientist, 253(3368), pp. 39–43.
Belchior, R., Vasconcelos, A., Guerreiro, S., and Correia, M. (2021). “A survey on blockchain interoperability: Past, present, and future trends”. ACM Computing Surveys (CSUR), 54(8), pp. 1–41.
Madine, M., Salah, K., Jayaraman, R., Al-Hammadi, Y., Arshad, J., and Yaqoob, I. (2021). “appxchain: Application-level interoperability for blockchain networks”. IEEE Access, 9, pp. 87 777–87 791.
Jabbar, R., Fetais, N., Krichen, M., and Barkaoui, K. (2020). “Blockchain technology for healthcare: Enhancing shared electronic health record interoperability and integrity”. in IEEE International Conference on Informatics, IoT, and Enabling Technologies (ICIoT), pp. 310–317.
Wibowo, S., and Sandikapura, T. (2019). “Improving data security, interoperability,and veracity using blockchain for one data governance, case study of local tax big data”. in International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), 7, pp. 1–6.
Siyaev, A., and Jo, G.-S. (2021). “Towards aircraft maintenance metaverse using speech interactions with virtual objects in mixed reality”. Sensors, 21(6), p. 2066.
Arvas, I˙. S. (2022). “Gutenberg galaksisinden meta evrenine: U¨ c¸u¨ncu¨ kus¸ak internet, web 3.0”. AJIT-e: Bilis¸im Teknolojileri Online Dergisi, 13(48), pp. 53–70.
Hughes, I. (2022). “The metaverse: Is it the future?” ITNOW, 64(1), pp. 22–23.
Kumar, P., Kumar, R., Srivastava, G., Gupta, G. P., Tripathi, R., Gadekallu, T. R., and Xiong, N. N. (2021). “PPSF: a privacy-preserving and secure framework using blockchain-based machine-learning for IoT-driven smart cities”. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 8(3), pp. 2326–2341.
Hassan, M. U., Rehmani, M. H., and Chen, J. (2019). “Privacy preservation in blockchain based IoT systems: Integration issues, prospects, challenges, and future research directions”. Future Generation Computer Systems, 97, pp. 512–529.
Kanter, T. G. (2021). “The metaverse and extended reality with distributed IoT”. IEEE Internet of Things Magazine (IoT).
Zhang, L., Li, F., Wang, P., Su, R., and Chi, Z. (2021). “A blockchain-assisted massive IoT data collection intelligent framework”. IEEE Internet of Things Journal, 9(16), pp. 14708-14722.
Rollo, F., Sudharsan, B., Po, L., and Breslin, J. G. (2021). “Air quality sensor network data acquisition, cleaning, visualization, and analytics: a realworld IoT use case”. in Adjunct Proceedings of the 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2021 ACM International Symposium on Wearable Computers, pp. 67–68.
Hajjaji, Y., Boulila, W., Farah, I. R., Romdhani, I., Hussain, A. (2021). “Big data and IoT-based applications in smart environments: A systematic review”. Computer Science Review, 39, p. 100318.
Majeed, U., Khan, L. U., Yaqoob, I., Kazmi, S. A., Salah, K., Hong, C. S. (2021). “Blockchain for IoT-based smart cities: Recent advances, requirements, and future challenges”. Journal of Network and Computer Applications, 181, p. 103007.
Uddin, M. A., Stranieri, A., Gondal, I., and Balasubramanian, V. (2021). “A survey on the adoption of blockchain in IoT: Challenges and solutions”. Blockchain: Research and Applications, 2(2), p. 100006.
Chen, Q., Lee, S.-J. (2021). “Research status and trend of digital twin: Visual knowledge mapping analysis”. International journal of advanced smart convergence, 10(4), pp. 84–97.
Yoon, K., Kim, S.-K., Jeong, S. P., and Choi, J.-H. (2021). “Interfacing cyber and physical worlds: Introduction to IEEE 2888 standards”. in IEEE International Conference on Intelligent Reality (ICIR), pp. 49–50.
Zhuang, C, Gong, J., and Liu, J. (2021). “Digital twin-based assembly data management and process traceability for complex products”. Journal of manufacturing systems, 58, pp. 118–131.
Lee, D., Lee, S. H., Masoud, N., Krishnan, M., and Li, V. C. (2021). “Integrated digital twin and blockchain framework to support accountable information sharing in construction projects”. Automation in construction, 127, p. 103688.
Shen, W., Hu, T., Zhang, C., and Ma, S. (2021). “Secure sharing of big digital twin data for smart manufacturing based on blockchain”. Journal of Manufacturing Systems, 61, pp. 338–350.
Wiederhold, B. K. (2022). “Ready (or not) player one: Initial musings on the metaverse”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 25(1), 1-2.
Hussain A. A., and Al-Turjman, F. (2021). “Artificial intelligence and blockchain: A review”. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 32(9), p. e4268.
Han, S., and Kim, T. (2021). “News big data analysis of ‘metaverse’using topic modeling analysis”. The Journal of Digital Contents Society, 22(7), pp. 1091–1099.
Gligor, D. M., Pillai, K. G., and Golgeci, I. (2021). “Theorizing the dark side of business-to-business relationships in the era of AI, big data, and blockchain”. Journal of Business Research, 133, pp. 79–88.
Yang, J. O., and Lee, J. S. (2021). “Utilization exercise rehabilitation using metaverse (vr· ar· mr· xr)”. Korean Journal of Sport Biomechanics, 31(4), pp. 249–258.
Bhattacharya, P., Saraswat, D., Dave, A., Acharya, M., Tanwar, S., Sharma, G., and Davidson, I. E. (2021). “Coalition of 6G and blockchain in AR/VR space: Challenges and future directions”. IEEE Access, 9, pp. 168455–168484.
Bhutta, M. N. M., Khwaja, A. A., Nadeem, A., Ahmad, H. F., K.Khan, M., Hanif, M. A., Song, H., Alshamari, M., and Cao, Y. (2021). “A survey on blockchain technology: Evolution, architecture and security”. IEEE Access, 9, pp. 61048–61073.
Stellar Development Foundation. (2015). “Stellar consensus protocol: Proof and code”. Available in: https://www.stellar.org/blog/stellar-consensus-protocol-proof-code
Geroni, D. (2021). “Blockchain interoperability: Why is cross chain technology important?” Available in: https://101blockchains.com/blockchain-interoperability/
Zarick, R., Pellegrino, B., and Banister, C. (2021). “LayerZero: trustless omnichain interoperability protocol”. Available in: arXiv preprint arXiv:2110.13871.
Voshmgir, S. (2020). “Tokenized networks: What is a DAO?” Available in: https://blockchainhub.net/dao-decentralized-autonomous-organization/