سیاست‌های حمایت‌های مالی از دانشجویان دکتری و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی موسسات علمی و پژوهشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

کارشناس نقشه جامع علمی کشور/دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده

یکی از مسائل مهم در نظام آموزش عالی اشتغال هم زمان با تحصیل دانشجویان دکتری در خارج از دانشگاه است. در این خصوص، برنامه هایی در قالب حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری با هدف تأمین هزینه های معیشتی آنان اجرا می شود. در این مقاله، آمار و زمینه ها و مطالعات تطبیقی برنامه های حمایتی برای تأمین هزینه های معیشتی دانشجویان دکتری بررسی شده است؛ برنامه هایی که هدف از آن جلوگیری از اشتغال دانشجویان دکتری به کارهای نامرتبط در خارج از دانشگاه و افزایش حضور و فعالیت های پژوهشی تمام وقت آنان در دانشگاه است. این پژوهش از نظر نوع و کاربرد و شیوۀ گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی است. مطالعۀ تطبیقی در کشورهای منتخب انجام شده و تأثیر سیاست های حمایت مالی از دانشجویان دکتری در ارتقای بهره وری آنان بررسی شده است. همچنین، با بررسی سیاست ها و قوانین مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری)، وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نحوۀ اجرایی سازی آن ها، تصویر دقیقی از قوانین به دست آمده است. بررسی ها نشان می دهد که حمایت های مالی از دانشجویان دکتری، از طریق افزایش حضور آنان در مراکز پژوهشی و
کاهش اشتغال در کارهای غیرمرتبط، سبب افزایش بهره وری آن ها در دوران تحصیل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Policies of Financial Support from Ph.D Students and The Promotion of Human Resources Productivity and Research Institutes

نویسندگان [English]

 • Meysam Akhishjan
 • Mojtaba Tavousi
 • Mohsen Danaeifa
Secretariat Supreme Council of Cultural Revolution
چکیده [English]

In the field of policy making for the higher education system, one of the main issues is the employment of the PhD students in the jobs outside of the university, which in some cases harm the duties and research activities of PhD students and reduce the productivity of them and extend the PhD program period time. The aim of this paper is to study the support systems and policies for providing livelihood costs of the PhD students in order to prevent their employment in unrelated work outside the university and strengthen their attendance and full-time research activity at the university. Relevant policies and laws have been enacted and implemented in this regard in the supreme council of cultural revolution (SCCR), ministry of research and technology (MSRT), Ministry of Health and Medical Education (MOHME) and vice-Presidency for Science and Technology (VPST). In the beginning, a comparative study has been done in the selected countries. In the following, by reviewing resolutions and their implementation approaches, a large picture of laws is presented. In the end, some policies and measures have been proposed for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • PhD students
 • Providing educational and livelihood fees
 • Improving productivity
 1. ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور (۱۳۸۰-۱۳۹۴). روند تحولات شاخص‌های علم و فناوری در ج.ا.ا.
 2. دشتی ع. (۱۳۸۸) حقوق پژوهش (مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی کشور). مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 3. صادقی فسایی، سهیلا عرفان­منش (1394). پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی: مورد مطالعه تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی. راهبرد فرهنگ، 20.
 4. https://irphe.ac.ir/page.php?slct_pg_id=833&sid=25&slc_lang=fa
 5. Ali, M. M., Bhattacharyya, P., & Olejniczak, A. J. (۲۰۱۰). The effects of scholarly productivity and institutional characteristics on the distribution of federal research grants. The Journal of Higher Education, ۱۶۴-۱۷۸.
 6. Buchmueller, T. C., Dominitz, J., & Hansen, W. L. (۱۹۹۹). Graduate training and the early career productivity of Ph. D. economists. Economics of Education Review, ۱۸(۱), ۶۵-۷۷.
 7. Buffalo, U. o. (۲۰۰۹). A Brief Description of the Chinese Higher Education System. Retrieved from gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Country_Profiles/Asia/China.pdf
 8. Commision, E. (۲۰۱۶). Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/news/national-student-fee-and-support-systems-in-european-higher-education-%E۲%۸۰%۹۳-۲۰۱۶۱۷_en
 9. Commission, E. (۲۰۱۲). HIGHER EDUCATION IN
 10. THE RUSSIAN FEDERATION. Retrieved from eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries
 11. Education, U. S. D. o. (۲۰۱۶). Retrieved from https://studentaid.ed.gov/sa/
 12. Ehrenberg, R. G., & Mavros, P. G. (۱۹۹۲). Do doctoral students' financial support patterns affect their times-to-degree and completion probabilities. Retrieved from
 13. Ethington, C. A., & Pisani, A. (۱۹۹۳). The RA and TA experience: Impediments and benefits to graduate study. Research in Higher Education, ۳۴(۳), ۳۴۳-۳۵۴.
 14. Larivière, V. (۲۰۱۳). PhD students' excellence scholarships and their relationship with research productivity, scientific impact, and degree completion. The Canadian Journal of Higher Education, ۴۳(۲), ۲۷.
 15. Orr, D., & Schnitzer, K. (۲۰۰۸). Social and Economic Conditions of Student Life in Europe: Synopsis of Indicators: Final Report. Eurostudent III ۲۰۰۵-۲۰۰۸, a Joint International Project Co-ordinated by the Higher Education Information System (HIS), Germany; [authors, Dominic Orr, Klaus Schnitzer, Edgar Frackmann]: W. Bertelsmann Verlag.
 16. Peritz, B. C. (۱۹۹۰). The citation impact of funded and unfunded research in economics. Scientometrics, ۱۹(۳-۴), ۱۹۹-۲۰۶.
 17. Walker, M., & Thomson, P. (۲۰۱۰). The Routledge doctoral supervisor's companion: Supporting effective research in education and the social sciences: Routledge.
 18. Wawrzynski, M. R. (۲۰۰۷). Three Magic Letters: Getting to PhD (review). Journal of College Student Development, ۴۸(۴), ۴۸۷-۴۸۹.
 19. Zahl, S. (۲۰۱۵). The impact of community for part-time doctoral students: How relationships in the academic department affect student persistence. International Journal of Doctoral Studies, ۱۰, ۳۰۱-۳۲۱.
 20. S, Visentin.F, Conti.A (۲۰۱۶). The productivity of science & engineering PhD students hired from supervisors’ networks. Research Policy ۴۵ (۲۰۱۶) ۷۸۵–796