مسیر تکوین سیاست های حمایت مالی از توسعۀ فناوری، گزارش تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری

چکیده

دکتر بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، فارغ التحصیل دکتری مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است. بیشتر عمر کاری ایشان در حوزۀ سیاست گذاری فناوری در کشور صرف شده و همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری بخشی از سوابق کاری ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The path to the development of technology financing policies

نویسنده [English]

  • Behzad Soltani

منابع مقاله

مقاله، به یک گفتگو پرداخته و منبع ندارد.
##مقاله منابع ندارد##