شکل گیری برنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

مدیر شرکت های دانش بنیان معاونت فناوری ریاست جمهوری

چکیده

دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی دانش آموختۀ دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس، مدیر شرکت های دانش بنیان معاونت فناوری ریاست جمهوری است. او از پایه گذاران مفهوم شرکت های دانش بنیان و قانون مربوط به آن است که در حمایت از سیاست های بنیادی توسعۀ فناوری در کشور شکل گرفت. از ایشان دربارۀ این مفهوم و ضرورت تشکیل این شرکت ها پرسیدیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of a Support Program for Knowledge Based Enterprises at the Presidential Science and Technology Vice Presidency

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Shaebkar
منابع مقاله
مقاله، به یک گفتگو پرداخته و منبع ندارد
##مقاله منابع ندارد##