شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی در بخش صنعت ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توسعه جهانی شدن، محیط رقابتی کسب وکارها از سطوح محلی و ملی به سطح جهانی گسترش یافته است. کشورهایی موفق می‌شوند بازارها را در سطح بین  المللی در اختیار بگیرند که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی را در این سطح دارند. در غیر این صورت اگر کشوری توانایی رقابت نداشته باشد، کشورهای پیشگام، بازار آن را تصاحب می کنند. بنابراین، نقش و مأموریت دولت ها در این فرایند برای بهره گیری از فرصت های بین المللی تعیین‌کننده است. توسعه کارآفرینی بین المللی یکی از حوزه های مهم سیاستگذاری است که کشور را قادر خواهد ساخت با تولید و عرضه کالاها و خدمات در سطح بین المللی، از فرصت ها بهره ببرد. با توجه به این‌که فعالیت های کارآفرینی بر محوریت نوآوری، خطرپذیری و نااطمینانی، فرصت و اطلاعات استوار است، نقش دولت در این زمینه اهمیتی ویژه دارد. دولت برای آموزش و تربیت کارآفرینان و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه کارآفرینی بین المللی، مسئولیتی منحصربه‌فرد برعهده دارد؛ به خصوص این‌که سازوکار بازار قادر به تأمین آن نیست.
هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین لمللی در بخش صنعت ایران است. براساس ادبیات موضوع، سیاست ها و ابزارهای سیاستی متعددی وجود دارد تا دولت ها برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه از آنها استفاده کنند و از این طریق از فرصت‌های کارآفرینانه بین المللی بهره‌ ببرند. در این مقاله، براساس یافته های مرور ادبیات، چارچوب فکری ـ نظری توسعه سیاستگذاری کارآفرینی بین‌المللی با محوریت صنعت ایران و محورهای سیاستگذاری در حوزه های آموزشی، شبکه‌سازی، فناوری، قانونی و مالی استخراج و ابزارهای سیاستی هر حوزه، از ادبیات موضوع و حقایق آشکارشده ایران، تبیین شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند به دولت جمهوری اسلامی‌ ایران کمک کند تا در حوزه‌های گفته‌شده سیاست‌های اولی را در جهت توسعه کارآفرینی بین‌المللی انتخاب و اجرا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the policies concerning development of international entrepreneurship in Iranian industrial sector

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Moradi 1
  • Ali Davari 1
  • Mahmud Manochehri Amoli 2