تغییرات پارادایمی در نظام های ملی نوآوری

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحولات پرشتاب چند دهه اخیر باعث شده دیگر نتوان مانند گذشته بخش‌های تولید علم و تولید محصول را به‌صورت مجزا از هم مطالعه کرد. بخش‌ها و زیرنظام‌هایی هم در مراکز تولید علم، هم در مراکز کسب‌وکار و هم در حد واسط بین این دو به‌وجود آمده، از طرفی سرعت جریان حرکت علم و فناوری بین واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده علم و تعامل بین آن‌ها روزبه‌روز افزایش یافته است. همگام با این واقعیات، چارچوب نظری (نظام ملی نوآوری) که با کمک آن به مطالعه‌ی ارتباط بین این بخش‌ها پرداخته می‌شود، پویایی‌هایی را تجربه کرده و بر پیچیدگی آن افزوده شده است. این مقاله، به عوامل به‌وجود آورنده این تحولات، زیرنظام‌های ضرورت‌یافته و همچنین مسیر توضیح‌دهنده چگونگی تحول نظام ملی نوآوری از یک مرحله به مرحله دیگر، می‌پردازد.

عنوان مقاله [English]

Paradigmatic Shifts in National Innovation Systems

نویسنده [English]

  • Mahdi Mahdi