کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی، نقدهایی از منظر عدالت

دوره 08، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 49-58

علیرضا جان‌نثاری؛ مرتضی تیموریان؛ محمدصادق تراب‌زاده جهرمی


تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران

دوره 06، شماره 3، آبان 1395، صفحه 5-13

یونس اکبری؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ ولی الله رستمعلی زاده