کلیدواژه‌ها = دانشگاه کارآفرین
جوایز اعطایی به جامعه‌محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 98-114

سالار فضلی فرد؛ محمد مهدی لطفی هروی؛ مژگان سمندر علی اشتهاردی


الزامات ایجاد کسب و کارهای انشعابی توسط دانشگاه ها

دوره 02، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 11-24

محمدرضا حلاج یوسفی؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ جواد خلیل زاده