کلیدواژه‌ها = اکوسیستم نوآوری
تحلیل رِوایی سیاست‌گذاری توسعه زیست‌بوم استارتاپی ایران بر اساس چهارچوب تحلیل روایی سیاست (NPF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

امیر محمد واعظی؛ علی ملکی


طراحی مدل مطلوب سیاست‌گذاری علم و فناوری ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف: مطالعه ای داده بنیاد

دوره 13، شماره 3، مهر 1402

خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ سید محمد صاحبکار؛ سید حمزه حسنی


ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها و ارائه دلالتهای سیاستی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 26-39

علیرضا مسیبی؛ ناصر باقری مقدم؛ میثم تراب مستعدی