نویسنده = محمدرضا تقوا
هوشمندی فناوری در سازمان‌های فناوری پیشرفته

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-68

فاطمه محمدی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


بررسی کاربردی الگوریتم های اجماع استفاده شده در شبکه های بلاک چین

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 35-54

محمد شهبازی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


امن‌سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-38

سعید کاظم پوریان؛ محمد شهبازی؛ محمدرضا تقوا