تعداد مقالات: 234
226. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت بانکداری اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

قاسم زارعی؛ رضا گرجامی؛ مینا جهاندیده تپراقلو


227. دستورکار پژوهش‌های خط‌مشی در حوزه حکمرانی اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

حسین زیبنده


228. بررسی تطبیقی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاههای استنادی وب‌آو ساینس و اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

خیرالنساء سیفی؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


229. بررسی کاربردی الگوریتم های اجماع مورد استفاده در شبکه های بلاک چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

محمد شهبازی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


230. بررسی تاثیر حکمرانی دانش بر عملکرد پروژه؛ تبیین نقش تعدیل‌گری فرآیند-های اجتماعی و میانجی‌گری تسهیم دانش و ظرفیت جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

نیلوفر دانائی؛ مهدی نامدارزادگان؛ رضا زارع


231. مروری سیستماتیک بر عوامل مؤثر بر دسترسی به تأمین مالی فعالیت‌های کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری؛ رضا مظهری


232. تلنگرهایی برای جلب مشارکت نیکوکاران در تأمین مالی مؤسسات، بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

امین کریمی


233. تحلیل انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


234. تبیین نقش کاتالیست‌های اختصاصی به عنوان حفاظت کننده از دانش فناورانه فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

رضا بندریان