اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل و بازیگران اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه‌پایه، تعیین شاخص‌های سلامت و مدل‌های شکل‌گیری آن است. اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه، ساختار و رفتار شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان با خاستگاه دانشگاهی است که پایگاه فناوری کلیدی را به اشتراک گذاشته و حول آن به همکاری و رقابت پرداخته و تکامل مشترک یافته اند. پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه‌پایه ظرفیت بیش‌تری برای تحول اقتصادی نسبت به شرکت‌های زایشی دانشگاهی دارد و توصیه می‌کند پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها تبدیل به اکوسیستم کارآفرینی حول یک یا چند فناوری هسته‌ای شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University-based Entrepreneurial Ecosystem

نویسنده [English]

  • Amin Pazhohesh Jahromi
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study of agents and factors of university-based entrepreneurial ecosystem, determination of health indicators and the study of its formation models. Universitybased entrepreneurial ecosystem foundation is structure and behavior of a network of knowledgebased companies with academic origins (academic spin-offs), which is a key technology base around which to collaborate and compete shared and common development (Co-evolution). This study concludes university-based entrepreneurial ecosystem has greater capacity for economic development than the academic spin-offs and recommends academic science and technology parks are turning to university-based entrepreneurial around one or more nuclear technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university-based entrepreneurial ecosystem
  • agents
  • factors
  • models
  • health