نگاهی به کتاب کسب وکار اجتماعی

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسندگان

پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کسب و کار اجتماعی: شیوۀ جدیدی از کسب وکار که منجر به تأمین نیازمندی های بشر در دنیای سرمایه داری خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Building social business

نویسندگان [English]

  • Hossein Anbarestani
  • Vahid Razavi
چکیده [English]

Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity’s most pressing needs.