نگاهی به تجربۀ متفاوت «باشگاه کشاورزان جوان » در توسعۀ روستایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

باشگاه کشاورزان جوان سازمانی مردم نهاد است که فعالیت خود را، به صورت غیررسمی، در سال 1374 به واسطۀ کتابخانه ای خانگی آغاز کرد. پس از آنکه شبکه ای از جوانان روستایی در مشهد تشکیل شد، این افراد به روستاهای خود رفتند و هم زمان 54 باشگاه در روستاهای خراسان تأسیس کردند که بعدها تعدادشان به 168 باشگاه رسید. آن ها سایر جوانان و افراد مستعد روستا را در باشگاه جمع می کنند و در نشست های جمعی دربارۀ مسائل مختلف روستا گفت وگو می کنند و راه حل هایی عملی برای پیشرفت روستا می یابند. این جوانان همچنین پیگیری می کنند که سازمان های مختلف امکانات مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند و با همکاری یکدیگر باعث پیشرفت روستا شوند. رسالت ستاد مرکزی باشگاه کشاورزان جوان ایجاد این نهاد در روستا و اصلاح طرز فکر جوانان روستایی است تا منتظر کمک دیگران نمانند و خودشان برای تغییر در محیط دست به کار شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Take the experience of distinct “Young Farmers Club” in rural development

نویسنده [English]

  • Navid Khonveh
چکیده [English]

The Young Farmers’ Club is a public organization that started its unofficial activities in a home library on 1374. After the formation of a community consist of rural youth in Mashhad, these people went to their villages, and they establish 54 clubs in the villages of Khorasan at the same time, which later reached 168 clubs. They main role is to gather other youth and people of the village in order to discuss the various issues in the village and probable practical scientific solutions for solving them, leading to better progression of their village. These young people also seek to establish practical connections with various organization to ask them for necessary facilities and equipment, which can contribute to the development of the village. The mission of the headquarters in the Young Farmers’ Club is to establish this institution in the village and reform the mindset of rural youth. As a result, people and youth themselves will start to build up and change their environment instead of waiting for the others› help.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • Local and rural development
  • village
  • Young Farmers’ Club
  • Rural youth