بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی و بحث پیرامون خلأهای برخی تعاریف با هدف تبیین این مفهوم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کارآفرینی اجتماعی، مفهومی نسبتاً جدید است که حدود سه دهۀ قبل در ادبیات علمی جهان مطرح شد. تعاریف متعددی برای کارآفرینی اجتماعی مطرح شده است و کارآفرینی اجتماعی همچون کارآفرینی، که بیش از سه قرن از معرفی آن در محافل علمی می گذرد، تعریفی واحد و مشخص ندارد. به رغم آنکه تعاریف کارآفرینی اجتماعی نقاط اشتراکی دارند، در برخی موارد، اختلاف های بسیاری میان آن ها مشاهده می شود. تقریباً در همۀ تعاریف، کارآفرینی اجتماعی مأموریتی اجتماعی و فراتر از کسب سود و منافع شخصی دارد. موضوعی که در هیچ یک از تعاریف به آن توجه نشده است، شناسایی مشکلات اجتماعی و راهکارهای برطرف کردن آن ها به نظام فکری و ارزشی فرد کارآفرین اجتماعی وابسته است. در این مقاله بخشی از تعاریف کارآفرینی اجتماعی ارائه و بررسی شده اند و سعی شده است مفهوم کارآفرینی اجتماعی تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Social Entrepreneurship Different Definitions and Discussion about some Shortcomings in order to Explain Social Entrepreneurship`s Definition

نویسنده [English]

  • Sayyed Reza Tabibzade
چکیده [English]

Social Entrepreneurship is a novel concept that first defined almost three decades ago. Many definitions have been offered for this term, Social Entrepreneurship just like Entrepreneurship that had been used more than three centuries ago for the first time, does not have a specific definition. Though we can find similarities in Social Entrepreneurship definitions offered, but they have fundamental differences in some cases. In almost all definitions offered for Social Entrepreneurship, social mission beyond just personal profits is emphasized. But something which is neglected in all definitions is that identifying social problems and solutions for them is strongly depended on social entrepreneur’s value system. In this article, in order to explain Social Entrepreneurship concept, part of Social Entrepreneurship definitions investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneurship
  • Entrepreneurship
  • Non-Profit Organizations (NPOs)