بررسی قوانین و سیاست های مرتبط با بنگاه های اجتماعی در چند کشور منتخب

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بنگاه های اجتماعی کسب وکارهایی اند که هدف اصلی تأسیس آن ها برطرف کردن مشکلات اجتماعی است. آنچه بنگاههای اجتماعی انجام میدهند، عملاً با بخشی از وظایف دولت ها همپوشانی دارد و طبیعتاً مزایایی برای جامعه خواهند داشت. در کنار این مزایا، چالش های فراوانی دربارۀ این بنگاه ها وجود دارد. دولت ها برای حمایت و کنترل این بنگاه ها، مجموعه ای از قوانین، سیاست ها و برنامه ها را تنظیم می کنند. دریافت این مهم که با توجه به ساختار حقوقی موجود کشور ما چه برنامه ها، سیاست ها و قوانینی برای حل این چالش ها مورد نیاز است سؤالی مهم است که پاسخ به آن، نیازمند پژوهش های عمیق است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که ساختار حقوقی بنگاه های اجتماعی و همچنین، برنامه ها، سیاست ها و قوانین مرتبط با آن در کشورهای دیگر بررسی شوند. بدیهی است قوانین و برنامه های بررسی شده، عیناً و بدون درنظرگرفتن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی کشورمان استفاده نخواهند شد. این برنامه ها و قوانین صرفاً برای آشنایی مخاطبان با اقدامات و برنامه های انجام شده در کشورهای مختلف صورت گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Laws and policies related to social enterprises in some selected countries

نویسنده [English]

  • Milad Jalalvand
چکیده [English]

Social enterprises are businesses with the main purpose of solving social problems. Social enterprises carry out part of the governments duties and they naturally benefit society. Despite these advantages, social enterprises have many challenges. With existing legal forms in our country, what programs, policies and laws is needed for social enterprises in Iran is an Important question which requires comprehensive researches to be answered. In this article, legal forms, programs, policies and laws related to social enterprise has been investigated in some selected countries. No need to mention that the results cannot be used for our country without considering cultural, social, economic and legal status. This research has been done with the exclusively purpose of informing about programs and actions done related to social enterprise in some selected countries. Government to support and control of these enterprises, a set of laws, policies and programs are regulated. In this paper, the legal structure of social enterprises are examined, as well as programs, policies and laws in other countries. Obviously, laws and programs that are examined objectively, and regardless of cultural, social, economic and legal in our country will not be used. These programs and laws have been examined just for our audiences to be familiar with the actions and programs in the different countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social enterprises
  • Social Business
  • Social Entrepreneurship
  • Supportive rules
  • Legal structure