گونه شناسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران، براساس مدل سه دولت رفاه گوستا اندرسون

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله سعی شده است با بررسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کشور و دیدگاه های بنیان گذار انقلاب، تصویری از نظام رفاهی ایده آل کشور به دست آید. سپس با استفاده از اطلاعات موجود و نگاهی به سیر تاریخی توسعۀ سیاست های رفاهی در کشور و با استفاده از مدل سه دولت رفاه نوشتۀ اندرسون، گون هشناسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. نتیجۀ بررسی نشان می دهد که اولاً میان واقعیت نظام رفاهی ایران با انتظارات قانون اساسی از آن فاصلۀ شایان توجهی وجود دارد؛ ثانیاً ساختار دوگانۀ دولتی  فرادولتی 5 نهادهای مسئول سیاست های رفاهی تحلیل این حوزه را پیچیده کرده است؛ ثالثاً براساس مدل اندرسون، سیستم رفاهی ایران با تکیۀ فراوان بر نهاد خانواده و تأمین حداقلی دولت، ترکیبی است از سیستم رفاهی محافظه کار مسیحی با سیستم رفاهی لیبرال؛ موضوعی که نشان دهندۀ فاصلۀ بسیار زیاد سیاست های رفاهی موجود در کشور با آرمان های انقلاب و همچنین متن صریح قانون اساسی کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Islamic republic of Iran welfare system based on Anderson`s three welfare states model

نویسنده [English]

  • Jafartash Amiri
چکیده [English]

In this paper we review the welfare system projected in the Iran constitution and revaluation Leader opinion in order to understand country ideal image of its welfare state. Then, using the available information and look at the historical development of welfare policies in the country, we did a typology of the welfare system by the framework of Anderson’s Three Worlds of Welfare Capitalism concept. The results shows differences between constitution expectations of the welfare system and the reality of these policies are significant; Second, dual structure of the State and Para-Governmental Organizations which are responsible for welfare policy makes welfare system analysis more complicated; Third, based on Anderson’s model comparison, Iran welfare system with regard to its focusing on the family's responsibility for welfare and providing minimal state support is a combines of Christian conservative and liberal welfare system. A conclusion that shows the immense distance between the reality of Iran’s welfare system and the ideals of the revolution, as well as the explicit prescription of the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • welfare regime
  • welfare state. Anderson
  • welfare capitalism