روش شناسی رتبه بندی های بین المللی دانشگاه ها

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها از سال 2003 با آغاز به کار رتبه‌بندی شانگهای (ARWU) کلید خورد. ذینفعان مختلف از جمله مسئولین آموزش عالی در مواجهه با تنوع شاخص‌ها و روش‌شناسی‌های رتبه‌بندی‌ها، لازم است تفسیر صحیحی از نتایج و محدودیت‌های رتبه‌بندی‌ها داشته باشند. محورهای مورد بررسی برای 7 رتبه‌بندی منتخب عبارت بوده‌اند از: اینکه رسالت و ماموریت رتبه‌بندی تجاری است یا غیرتجاری، و پژوهشی یا آموزشی؛ جامعه هدف کلیه دانشگاه‌ها هستند یا دانشگاه‌های برتر یا دانشگاه‌های پژوهشی و به چه تعداد بررسی و منتشر می‌شوند؛ شاخص‌ها جمیع پنج ماموریت دانشگاه یعنی آموزش، پژوهش، ارتباط با صنعت، همکاری و مشارکت علمی داخلی و بین‌المللی، و استفاده از دانشجو و عضو هیأت علمی بین‌المللی را پوشش می‌دهند و یا خیر؛ داده‌ها از نوع کتاب‌شناختی هستند (پایگاه داده ISI یا اسکوپوس یا غیره) و یا پیمایشی و یا منابع خوداظهاری و ثانویه دیگر؛ آیا در تحلیل روند دانشگاه‌ها صعود و نزول ناشی از تغییر روش‌شناسی از تغییرات عملکردی دانشگاه‌ها قابل‌تفکیک هستند؛ قالب ارائه نتایج؛ و میزان دسترس‌پذیری و شفافیت نتایج نهایی و نیز داده‌های خام و روش‌شناسی از جمله روش نرمالیزاسیون. پاسخ به سوالات فوق کمک می‌نماید تا در پرتو درک محدودیت‌ها و ویژگی‌های متمایز هر رتبه‌بندی، تصویری یکپارچه‌تر از دانشگاه‌ها به دست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of International University Rankings

نویسنده [English]

  • Najmodin Yazdi
چکیده [English]

International ranking of universities was ignited in 2003 by the start of Shanghai Ranking (ARWU). In facing with the diversity of criteria and methodologies of rankings, different stakeholders including higher education authorities need to have a valid interpretation of rankings’ results and limitations. The pillars studied for the seven selected rankings were: if a ranking’s mission is commercial or not, and if educational or research-oriented; if the target population is all universities or just top ones, or just research universities, and to what extent; if the criteria cover all five missions of an exemplar university, i.e. education, research, industry relations, internal and international scientific collaboration, and international students and faculty; if the data used are of bibliometric type (ISI or Scopus databases or else), of survey type, self-reported, or other secondary sources; are rises and falls due to methodologic changes separable from a university performance changes in a trend analysis; the format of results presentation; and availability and openness of final results, raw data and methodology including normalization details. Answering the aforementioned questions helps to reach more integrated picture of universities by understanding limitations and distinct features of each ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking of Higher Education Institutes
  • Evluation Criteria
  • Rankings of Times (THE)
  • QS
  • Shanghai (ARWU)
  • Webometrics
  • Leiden (CWTS)
  • US News
  • and ISC