پیامدهای توسعه گاز رسی بر بازار جهانی انرژی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌الملی نفتی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

انقلاب گاز رُسی در ایالات متحده آمریکا نااطمینانی‌های زیادی در بازار جهانی گاز ایجاد کرده است. در حال حاضر تنها تولیدکننده گاز رُسی در جهان کشور آمریکاست. اگر این فناوری قابلیت تکثیر و انتقال به سایر نقاط جهان را داشته باشد و بتواند بر چالش‌های پیش رو برای توسعه غلبه نماید، آنگاه در آینده نه چندان دور گاز ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان گاز خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت توسعه مناسب حوزه‌های گاز رُسی، تولید این گاز سهم 20 درصدی در تأمین گاز جهان داشته باشد. در حال حاضر در سه حوزه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی چالش‌هایی جدی برای توسعه گاز رُسی وجود دارد. در بخش فنی، محدودیت دسترسی سایر کشورها به فناوری‌های توسعه گاز رُسی، نیاز به حفاری چاه‌های بسیار زیاد، ضریب بازیافت پایین این ذخایر، محدودیت دسترسی به آب و تراکم بالای جمعیت در مناطق قابل استحصال، پیش روی این حوزه قرار دارد. در بخش اقتصادی نیز هزینه بالای تولید و نااطمینانی به قیمت‌های آینده گاز طبیعی از مهمترین چالش‌هاست. در بخش محیط‌زیستی نیز افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلودگی آب‌های زیرزمینی به جهت عملیات شکست هیدرولیکی با مواد شیمیایی، افزایش احتمال زمین لرزه، آلودگی آب بازفرآوری‌شده به مواد رادیو اکتیو و احتمال نشت گاز رُسی به هوا و حوزه‌های آبی از چالش‌های محیط‌زیستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Shale Gas Development on World Energy Markets

نویسنده [English]

  • Seyyed Ruhollah Razavi
چکیده [English]

Shale gas revolution in the United States has led into much insecurity in world gas markets. America is the mere producer of shale gas in world at the moment. If the technology proliferate and transfer to other countries to overcome the oncoming challenges therefore inexpensive gas will be distributed among consumers. They predict that proper development of shale gas fields will provide 20% of gas required in the world. At the moment, there are serious difficulties in technical, economical, and environmental areas for shale gas development. Technical problems are: restriction in reaching shale gas technologies, need for intensive oil drilling, low reserves recovery factor, limited access to water, high density of population in white areas. Economic problems are high production costs and lack of reliance on future costs of natural gas. Environmental concerns are greenhouse gas emissions, groundwater pollution due to hydraulic fracturing Operations with chemicals, increment in earthquakes likelihood, reprocessed water pollution to radioactive materials, and the possibility of shale gas leak to atmosphere and water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shale gas
  • Natural gas
  • World gas market