رابطه دولت و نفت - پیشنهاد الگوی مطلوب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت

چکیده

پس از کشف نفت و استخراج آن درآمدهای نفتی نقش مهمی در اداره امور جامعه یافت و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی شکل خاصی به اقتصاد کشور بخشید به طوری که ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به نوع رابطه دولت و درآمدهای نفتی می‌توان بازگردانید. در این مقاله شیوه استفاده از درآمدهای نفتی و الگوی کلی هزینه این درآمد از کشف نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفته است. همراه با آن، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در چند کشور مطالعه شده و با نگاهی به این تجارب، الگوی مطلوبی برای رابطه دولت و نفت پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Connection between Oil and Government in Iran- Offering a Desirable Paradigm

نویسنده [English]

  • Ghader Shadivand
چکیده [English]

Oil discovery and extraction identified oil earnings’ role in governing societies and the way of expending oil earnings affected economics of country. Thence, the connection between government and oil earnings determines the origin of social and economic problems. In this paper, managing oil revenues and costs patterns of it from oil discovery to the end of fifth development plan after Iran revolution are considered and investigated. As well, the way of expending oil revenues are studied in several countries and an optimal framework is designed for government and oil connection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil industry
  • Oil and government connection, Oil role in economy