سیاست ها و فرایندهاى ارتقاى اعضاى هیأت علمى در دانشگاه هاى منتخب جهان

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه الزهراء

چکیده

نظام ارتقای اعضای هیأت علمی را می‌توان فرایندی کیفی و کارشناسی در نظر گرفت که با اتخاذ رویکردها و معیارهای غنی و مستحکم، زمینة تحول بنیادین در فعالیت‌های اعضای هیأت علمی را فراهم می‌کند. بازنگری نظام ارتقا به‌گونه‌ای که به معنای واقعی باعث ارتقای دانشگاه و جامعه و حرکت به سوی اهداف متعالی باشد، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها و فرایندهای شکل‌دهندۀ این نظام است. با طرح چنین دیدگاهی این پرسش مطرح می‌شود که برای عملی‌شدن این دیدگاه‌‌ها و اتخاذ رویکردهای متفاوت، چه سازوکارهای اجرایی مورد نیاز است؟
مقالۀ حاضر سعی دارد برای دادن پاسخی مناسب به این پرسش، با نگاهی تطبیقی به بررسی فرایندهای اجرایی ارتقا در دانشگاه‌های کمبریج (انگلستان)، بریتیش کلمبیا (کانادا)، هاروارد (آمریکا)، ملبورن (استرالیا)، ایندراپراستا (هند) و کیپ‌تون (آفریقای جنوبی) بپردازد. مسائل مورد بررسی عبارتند از: اهداف کلان تعیین‌شده برای فرایند ارتقا، فرایند تقاضای ارتقا، مراجع تصمیم‌گیری در سطوح مختلف، انواع مستندات مورد بررسی و فرایند بررسی تقاضاهای ارتقا و ارزیابی مستندات. یافته‌های حاصل از مطالعۀ اسناد شش دانشگاه بر اساس این زمینه‌های موضوعی در کنار نگاهی به آیین‌نامۀ ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشورمان مبنای طرح برخی دغدغه‌ها و ارائۀ پیشنهادهایی دربارۀ بخش‌های مختلف فرایند ارتقا در نظام آموزش عالی کشور در این مقاله قرار می‌گیرد. هرچند اقتباس مستقیم فرایندهای مورد بحث بدون توجه به ویژگی‌های عام فرهنگی و اجتماعی و ویژگی‌های خاص نظام آموزش عالی کشورمان مطلوب و در اصل امکان‌پذیر نیست، اما توجه به این فرایند‌ها افق‌های جدیدی را پیش‌روی دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان نظام ارتقای اعضای هیأت علمی و سیاستگذاران آموزش عالی کشور می‌گشاید و دیدگاه‌های نوینی را برای ایجاد تحول مطلوب ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policies and Processes of Academic Promotion in Selected Universities of the World

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi Doostdar 1
  • Abdolhamid Mirhosseini 2
چکیده [English]

Academic faculty members’ promotion systems can be viewed as a specialized qualitative process that can providethe grounds for fundamental academic transformations. For the aim of reforming promotion mechanisms isrealimprovementof qualities ofsociety and universities, this requires a revisit of its fundamental policies. In this regard,we shall ask what administrative structures and procedural processes is required for the realization of such reformations. To address this question, this article adopts a comparative perspective to explore the administrative processes of academic promotion mechanism at six universities around the world:  Cambridge (UK), British Columbia (Canada), Harvard (US), Melbourne (Australia), Indraprastha (India), and Cape Town (South Africa). The specific research issues of this study include stated goals of the promotion  processes; promotion application procedures; decision making authorities at different levels; promotion application documents; and evaluation processes of promotion application documents. Results of this study willcompared with the Academic Promotion Statute of universities in Iran, and quite a few concerns and issues  will beraised about different aspects of the academic promotion processes in our universities. A direct adoption of the internationally applied promotion mechanisms is socially and culturally not desirable and basically they are not applicable in this region. However, consideration of such international experiences may open some  new horizons, provide alternative perspectives and ideas for policy makers, and make some authorities in the  areas of higher education, academic research, and science and technology. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education Policies
  • Academic Promotion Processes
  • Comparative study