مروری بر سیر تطور اخلاق زیست محیطی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

اخلاق زیست محیطی یکی از شاخه های اخلاق کاربردی است که نحوه تعامل انسان با طبیعت را مورد مطالعه قرار می دهد و به چالش هایی که تعامل غیراصولی انسان با محیط پیرامونش پدید آورده است، می پردازد. در این مقاله سعی شده است در بستری تاریخی، سیر تحولاتی که در این عرصه از مطالعات رخ داده و همچنین، رویکردهای مختلفی که اندیشمندان اخلاق زیست محیطی در مواجهه با طبیعت در طول زمان اتخاذ کرده اند، مورد بررسی قرار گیرد، به طوری که در پایان شمایی کلی از فضای اخلاق زیست محیطی در ذهن خوانندگان ترسیم شود تا علاقمندان بتوانند با عمده ترین مباحث این زمینه مطالعاتی آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview of the Evolution of Environmental Ethics

نویسندگان [English]

  • Ali Azizi 1
  • Mostafa Taqavi 2
چکیده [English]

As a branch of applied ethics, environmental ethics studies the interaction between human and nature and the challenges unethical action of human being with regard to its surrounding environment brought about. The aim of this paper is to point out some of the major approaches are taken into account by environmental ethics scholars and review the evolutionary path of environmental ethics in a historical context. Our goal here is to construct a comprehensive and cohesive picture of this field of study to not only draw readers in mind the interest of environmental ethics, but also make them familiar with the most important issues concerned in environmental ethics.