مرور تحلیلی تاریخی روند تحولات نظری حوزه مطالعات اقتصاد فناوری و نوآوری

نویسنده

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هرچند شومپیتر را به عنوان پدر ادبیات نوآوری می شناسند، اما توجه جمعی و دانشگاهی به اهمیت نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی از دهه 60، به بعد آغاز شد. شاید هنوز برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که شومپیتر در بحث های نوآوری چه جایگاهی دارد. در این مجال اندک سعی شده است ضمن پاسخ به این پرسش، سیر تحول مطالعات علم، فناوری و نوآوری از دهه 60 به بعد مورد بررسی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

A Historical Analysis of theoretical evolutions of economics of technology and innovation

نویسنده [English]

  • Ebrahim Souzanchi
چکیده [English]

This monograph discusses the trend of evolution of studies that are being called science, technology and innovation policy studies since Second World War. Tracking this trend shows that the main contribution was from economics of technical change, then scholars of management and sociology; while philosophy had a minor impact in development of such an interdisciplinary field. It also provides a preliminary explanation of the origin of different concepts which are being used in the academic world.