نگاهی به عوامل فنی و غیرفنی در توضیح رشد سیستم های بزرگ فناوری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری و نوآوری، سنتریم، دانشگاه برایتون، انگلستان

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

از آنجایی که سیستم های بزرگ فناوری مثل شبکه های مخابرات و برق، خدمات زیربنایی جامعه مدرن امروزی را تشکیل می دهند، از اهمیت اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند. شناخت چگونگی رشد و توسعه این سیستم ها، علاوه بر افزایش ارزش علمی توضیح پیچیدگی فرآیند توسعه، توسعه می تواند گزینه های مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار سیاست گذاران و اهل علم قرار دهد. این مقاله ضمن شرح مختصر ادبیات رشد این سیستم ها سعی دارد نقش نوآوری ها را در مسیر رشد مورد مطالعه قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

Growth of Large Technical Systems: An Integrated Framework of Technical and non-Technical Forces

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kiamehr 1
  • Ali Kermanshah 2
چکیده [English]

Large technical systems (LTS) such as electricity and telecommunication networks are politically and economically vital to modern societies as these systems underpin the infrastructural services that are at the heart of life in those societies. In addition to evident academic interests in understanding these phenomena, analyzing the mechanisms of growth in LTS can contribute to policy discussions. This article explores the literature on growth of large technical systems, focusing on the role of innovations in facilitating the progresses.