کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
تحلیل زیست بوم نوآوری ایران از سیاستگذاری تا عمل: رویکرد مبتنی بر تحلیل تم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری