کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
مروری اجمالی بر گزارش آینده آموزش عالی- بررسی مگاترندهای آموزش عالی تهیه شده در مؤسسه ADL

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 103-117

روح الله حمیدی مطلق؛ محمد اسماعیل زاده؛ سعید سلیمانی؛ امین یوسفی؛ محسن اشعاری


رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

دوره 07، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 41-53

سعید کاظم پوریان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ سمانه عبدلی؛ مهسا مرادی


جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان

دوره 02، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 67-80

فرشاد مومنی؛ فرزانه چهاربند