کلیدواژه‌ها = علم سنجی
توانمندسازی تامین کنندگان در تدارکات عمومی نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-97

علی بنیادی نایینی؛ علی ملکی؛ نجم الدین یزدی


بررسی تطبیقی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاه های استنادی وب آوساینس و اسکوپوس

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 109-122

خیرالنساء سیفی؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


علوم مهندسى ایران در سطح بین الملل: مطالعه اى در پایگاه هاى استنادى

دوره 03، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 19-32

محمود اوکاتی صادق؛ اسماعیل وزیری