نویسنده = محمدصادق تراب‌زاده جهرمی
خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی، نقدهایی از منظر عدالت

دوره 08، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 49-58

علیرضا جان‌نثاری؛ مرتضی تیموریان؛ محمدصادق تراب‌زاده جهرمی