سیاست نامه علم و فناوری (STPL) - مقالات آماده انتشار