ریشۀ سبقت فناورانۀ بازیگران فعال در بخش خدمتِ صنعت نفت از سایر بازیگران این صنعت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران

چکیده

شرکت های ارائه دهندۀ خدمت در میادین نفتی محور توسعۀ فناورانه در صنعت جهانی نفت اند. درحال حاضر، نمونه های موفق این شرکت ها از جنبه های گوناگون با شرکت های بین المللی نفت برابری می کنند؛ ازجمله درآمدزایی، سهم بازار، پیشرفت های فناورانه، سطح دانش تخصصی، اجرای ابرپروژه ها و توانمندی های فناورانه. شرکت های بین المللی نفت در صنعت نفت قدمتی بسیار طولانی و حضوری پررنگ داشتند، اما شرکت های ارائه دهندۀ خدمت با سابقه‏ ای بسیار کمتر توانستند از منظر فناورانه به جایگاهی برتر از شرکت های معظم دست یابند. شرکت های ارائه دهندۀ خدمت در پی موج برون سپاری شرکت های بین المللی در اواخر دهۀ 1390 به قدرت رسیدند و از آن پس، به منظور بقا و رقابت پذیری، سعی کردند کلیۀ نیازمندی های رقابتی صنعت نفت را در خود فراهم کنند. وابستگی سایر بازیگران به این شرکت ها در اجرای بسیاری از پروژه ها رو به افزایش است؛ زیرا آن ها به منزلۀ یگانه تأمین کنندۀ برتر در صنعت نفت نقش آفرینی می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining Outsourcing as the Main Reason Behind the Technological Takeover of Oilfield Service Companies in the Global Oil Game

نویسنده [English]

  • Shiva Ebneyamini
Ph.D candidate at University of Tehran
چکیده [English]

Oilfield service companies are the technological leaders of the global oil and gas industry. Successful Oilfield service companies are currently competing with supermajors in numerous aspects such as monetization, market share, technological advancement, offering specialized knowledge, conducting mega projects and having advanced technological capabilities. International oil companies have been in the oil game since day one and were considered as the main player in the oil and gas industry, but depending on the evidences gathered in this study, oilfield service companies with less experience, are winning the technological race over the other players. In this article, we try rooting this technological takeover and also discuss the international oil companies’ road to success. Oilfield service companies have gained a better position since the outsourcing wave in the 90s and afterward tried to achieve and maintain the pillars of powers in the oil and gas industry in order to survive and meet their customers’ demands. Now, most of the players’ project fulfillment and success are partially/fully dependent on the Oilfield service companies’ performance as they are the main supplier in the oil and gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oilfield service companies
  • International oil companies
  • outsourcing
  • technological take over