نگاهی انتقادی به نگرش برساختگی اجتماعی فناوری: آیا جامعه فناوری را میسازد؟

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

«برساختگی اجتماعی فناوری» عنوان نگرشی است که اگرچه در فضای مطالعات علم و فناوری مطرح شده اما بازتاب چشمگیری در حوزه فلسفه فناوری داشته است. این نظریه که مدعی تاثیر پررنگ جامعه در ساخت فناوری‌هاست، در امتداد نگاه جامعه‌شناسانه به علم و باور به برساختگی اجتماعی آن مطرح گردیده است. پینچ و بایکر، دو مبدع و مدافع اصلی نگرش باف (مخفف برساختگی اجتماعی فناوری)، در صدد آن برآمده‌اند که سه مفهوم «گروه‌های اجتماعی مرتبط»، «پایان یافتگی» و «انعطاف‌پذیری تفسیری» را که در جامعه‌شناسی علم به کار گرفته شده است، در جامعه‌شناسی فناوری (به طور خاص مصنوع فنی) به کار بگیرند. در این نوشتار به تبیین مدعای باورمندان به باف، انتقادات گوناگون وارد بر آن و نیز پاسخ‌هایی که حامیان باف به برخی از این انتقادات داده‌اند خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Social Construction of Technology Approach: Do society constructs technology?

نویسندگان [English]

  • Mohamad Amin Shafikhani 1
  • Mostafa Taqavi 2
1 Sharif University of Technology Center for Philosophy of Science
2 Assistant Professor of Centre for Philosophy of Science of Sharif University of Technology
چکیده [English]

However “The Social Construction of Technology (SCOT)” is the title of an approach in the domain of Science and Technology Studies (STS), it has an important effect on the philosophy of technology. This approach that insists on the role of society in the construction of technologies, is based on the sociology of science and the social construction of it. T. J. Pinch and W. E. Bijker, two creators and defenders of SCOT’s approach, was tried to transform three conceptions, “relevant social groups”, “interpretative flexibility” and “closure” that was used in sociology of science, to sociology of technology. In this paper, we explain SCOT’s approach, critics on it and some of it’s defenders replies to these critics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Social Construction of Technology
  • Technology
  • Technical Artefacts
  • systems approach
  • heterogeneous engineering approach