تعداد مقالات: 275
177. بررسی نقش عراق در تحولات آتی بازار جهانی نفت

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-80

علی طاهری فرد؛ مهدی اخوان؛ حجت الله برامکی


178. تجربۀ دیپلماسی علم و فناوری در دنیا کاوشی در نهادها، اولویت ها و اقدام های چند کشور منتخب

دوره 05، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-83

محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی هاجری؛ مهدی حمیدی


179. رویکرد جریان دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-75

محمدرضا زاهدی؛ سکینه جوادی کمنی


180. دولت توسعه‌گرا و آیندۀ آن در فرایند جهانی‌شدن

دوره 06، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-76

علی لاهوتیان


183. ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی

دوره 09، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 71-84

مریم روستازاده شیخ یوسفی؛ سید محمد رضا میراحمدی


184. بررسی تأثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت نیکان طب کیمیا

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-84

پریسا حمزوی پور؛ معصومه شجاعی؛ ابوتراب علیرضایی


185. اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه

دوره 05، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 75-82

امین پژوهش جهرمی


186. الزامات بازار کار مخترعان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-86

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مریم اخوان خرازیان


187. شناسایی مولفه های موثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران

دوره 07، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-84

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری


188. فین‌تک؛ جستاری در سطح جهان و ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-94

شایان روحانی راد


189. شناسایى تجربه هاى مرتبط با توسعة هوشیارى کارآفرینانة کارآفرینان کارکشته

دوره 04، شماره 1، بهار 1393، صفحه 79-92

قنبر محمدی الیاسی؛ نوشین داهیم


193. ارائه الگوی بهبود کیفیت خدمات پژوهشی دانشگاه یزد (با کاربرد مدل های یروکوال و کانو)

دوره 04، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 87-102

کامران فیضی؛ محمود رفیع زاده؛ عبدالنبی خطیبی


194. سیاست‌های حمایت‌های مالی از دانشجویان دکتری و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی موسسات علمی و پژوهشی

دوره 09، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-104

میثم آخیش‌جان؛ مجتبی طاووسی؛ محسن دانایی‌فر


197. مروری بر برخی مفاهیم کلیدی در سیاست گذاری صنایع فرهنگی و خلاق

دوره 04، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 109-125

فریبا علیزاده؛ عرفان مصلح


198. مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر

دوره 07، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-77

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد