نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعت و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکرد متن پژوهانه به بحث درباره بهره گیری از دگرسنجه‌ها در ارزیابی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها بپردازد. پژوهش حاضر از نوع مروری بوده و با استفاده از مطالعه، بررسی و تحلیل متون انجام شده است. استفاده از دگرسنجه در کتابخانه منجر به تنظیم معیار مناسب نسبت به استفاده از محتوای دیجیتال و رسیدن به منابع هسته و خاص می شود. این امر کتابخانه را برای دریافت کمک های مالی و بورس تحصیلی از سازمانهای بین المللی برای پروژه های خاص محققین خود یاری می کند. گسترش دگرسنجه، زمینه آگاهی محققان از تاثیر منابع علمی خود در داخل و خارج از سازمان را فراهم می کند و باعث می شود افراد از تاثیر منابع علمی در اطراف خود آگاه شوند. در این وضعیت، علاوه بر این که کتابداران از فعالیتهای علمی گروههای مختلف دانشگاه با خبر می شوند و می‌توانند دانشجویان را هم با خود همراه کنند، باعث می شود مدیریت کتابخانه یک گزارش کامل از فعالیتهای علمی برجسته محققین خود در فضای مجازی به سازمان یا دانشگاه تابعه ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A glance on the assessment of the use of information resources using Altmetrics

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Asnafi 1
  • Fifoozeh Dokhani 2

2 PhD in Information Science and Knowledge

چکیده [English]

The present study intends to discuss the use of Altmetrics in evaluating the amount of information resources used by libraries by text-based approach. The present study is a review type and has been used for studying, analyzing and analyzing texts.: The use of Altmetrics in the library leads to an appropriate benchmark for the use of digital content and access to core and specific resources. This helps the library to receive grants and scholarships from international organizations for its own research projects. Altmetrics spreads the researchers' awareness of the impact of their scientific resources inside and outside the organization, and makes people aware of the impact of scientific resources around them. In this situation, in addition to the fact that librarians are aware of the scientific activities of various university groups and can bring students with them, library management will provide a complete report of the outstanding scientific activities of their researchers in cyberspace to the organization. Or university subsidiary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Information Resources
  • Libraries
  • Altmetrics