دوره و شماره: دوره 06، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1395، صفحه 5-97 
2. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان‌های تولیدی و خدماتی

صفحه 13-22

محمد خدابخشی؛ روح الله تولایی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی