دوره و شماره: دوره 09، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1398 
4. روش‌شناسی متعالی الگوی پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی

صفحه 45-59

منصور شاه‌ولی؛ آوا عاطفت‌دوست؛ مهسا فاطمی


7. نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی


8. مروری اجمالی بر گزارش آینده آموزش عالی- بررسی مگاترندهای آموزش عالی تهیه شده در مؤسسه ADL

صفحه 103-117

روح الله حمیدی مطلق؛ محمد اسماعیل زاده؛ سعید سلیمانی؛ امین یوسفی؛ محسن اشعاری