روش‌شناسی متعالی الگوی پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی

نوع مقاله: مطالعه موردی (تجربه نگاری)

نویسندگان

1  استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2  کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

3  استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

الگوهای پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی، لزوم توجه به محیط زیست را یادآور می‌شود. زیرا، ناپایداری طبیعت در نگاه انسان‏‎ها ریشه دارد. دیدگاه‌های نوین پایداری، علاوه بر عوامل فنی، متوجه انسان است که خواه‏ نا‏خواه وجهه فلسفی دارد. بنابراین، الگوی‏ پذیرش این فناوری‎ها می ‏تواند الگویی متعالی باشد که سه نظام الهی، انسان و طبیعت را هم‎راستا نماید. مطالعه تطبیقی الگوهای پذیرش فناوری‌های نوین با روش پیمایش در منطقه شهرستان آباده از مناطق سردسیر و نیمه‌خشک شمال استان فارس انجام گرفته است. نتایج نشان داد مناسب‎‏ترین الگوی پذیرش فناوری‌های نوین آبیاری، الگوهایی چندبُعدی است که با دقت بالاتر گروه‌های پذیرنده و نپذیرنده این فناوری‌ها را متمایز و عوامل مؤثر بر پذیرش آن‏‎ها توسط کشاورزان را با قدرت پیش‌بینی بالاتر مشخص می‎‏نماید. زمانی الگوهای چندبُعدی می‌تواند سعادت جامعه و پایداری آن، اصلاح امور ذینفعان و قَوام مَعاد و مَعاش جامعه را باعث شود که با پذیرش فناوری‌های نوین، قِداست طبیعت خدشه‌دار نگردد؛ خالق طبیعت فراموش و به غفلت جامعه و ذی‏نفعان آن‎‏ها از خدا منجر نشود و معاش فقرا تنگ‌ترو رفاه مترفین تشدید نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental Methodology for New Agricultural Technology Adoption

نویسندگان [English]

  • Mansoor Shahvali 1
  • Ava Atefatdust 2
  • Mahsa Fatemi 3
1 Shiraz University, Agricultural College, Department of Agricultural Extension and Education
2 Former Graduate Student of Agricultural Extension and Education
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education
چکیده [English]

New agricultural technologies models could be adopted, if local situations are under consideration; because the perspectives of sustainability are focused on humans with philosophical as well as technical aspects simultaneously. The adoption models for new technologies could be transcendental models including three systems of human, environmental and theology. For this reason, a comparative analysis of modern technologies adoption models, were the main purpose of this study. Abadeh County in the cold and semi-dry region of Northern Fars province was the research area. A random sample of 360 farmers (189 adopters and 171 non-adopters) was selected randomly for data collection. Based on the results, multiplicity models have been presented as the most appropriate adoption model which could differentiate the adopter and non-adopter groups with higher prediction degree. Those multiplicity models would lead to human welfare and sustainable community if the adoption of agricultural technologies don`t destroy the nature nor leading to the neglect of the owner of universe as well as class gap increase of which make the poor people poorer and the rich ones become wealthier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Methodology
  • Agriculture Modern Technologies
  • Pressurized Irrigation
  • Faras