نویسنده = سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
تعداد مقالات: 8
1. قدرت پاورپوینت: چشم‌اندازی بصری به معناسازی در استراتژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

زهرا دانیالی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


2. یک راهنمای کاربردی برای ایجاد مشارکت نظری در حوزۀ مدیریت راهبردی

دوره 09، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-124

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا دانیالی


3. درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی

دوره 09، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-96

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


4. تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


6. مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر

دوره 07، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-77

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


7. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان‌های تولیدی و خدماتی

دوره 06، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-22

محمد خدابخشی؛ روح الله تولایی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


8. الزامات بازار کار مخترعان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-86

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مریم اخوان خرازیان