الزامات بازار کار مخترعان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

توجه به سرمایه های انسانی و محصولات نوآورانۀ به دست آمده از این منابع ارزشمند بسیار مهم است؛ بنابراین با توجه به ظرفیت بالای کشور در حوزۀ منابع انسانی مبتکر و منافع چشمگیر رشد اقتصاد دانش محور در ایران و همچنین ضعف مطالعاتی در حوزۀ راهبردهای بازار کار مخترعان در کشور، هدف این پژوهش شناسایی الزامات بازار کار مخترعان از دیدگاه خود مخترعان برای ورود موفق به بازار است. برای تهیۀ اطلاعات پژوهش پرسشنامه هایی در اختیار مخترعان قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد حدود 69 درصد مخترعان کارآفرینی را شغل خود می دانند و در زمینۀ مهارت های لازم برای ورود به زندگی شغلی و پیشرفت در آن، بیش از هر چیز مهارت، پشتکار و جدی بودن را مهم می دانند و بعد از آن، خلاقیت و ابتکار، روابط عمومی، همکاری و روحیۀ کار تیمی، مدیریت زمان و درنهایت مهارت های عمومی اداری را تأثیرگذار می دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirement in Labor Market for Inventors with Approach Resistive Economy

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • Maryam Akhavan Kharazian 2
چکیده [English]

Attention to the importance of human capital and innovative products derived from these resources is very important. Considering the very top of the countris capacities in the field of Inventive human resources and  Impressive benefits for growth knowledge-based economy in Iran also the lack of researches in the field of  strategies of labor market for inventors in the country, The aim of this study is identify requirement of labor  market for inventors from viewpoint inventors for successful entry into the market. For providing information is used through questionnaire among Inventors. The results show that about 69% of inventors choice of  entrepreneurship as their career choice. In field of necessary skills to enter job life, inventors more than  anything know that Perseverance and seriousness of the work is important. And After that, there is creativity and innovation, public relations, collaboration and teamwork, time management and general administrative  skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • requirement
  • knowledge-based
  • human resources
  • market
  • Inventor